+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 18.04.2022 г.-24.04.2022 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 18.04 до 24.04.2022 г.

   Противоепидемична дейност:
   Инспекторите извършиха 26 проверки, 8 текущи,  7 по тютюнопушене, 4 по ЗУО, 7 по ОВП.
   За периода 18.04.2022г. - 24.04.2022 г. са регистрирани: 22 остри респираторни заболявания и 37  остри заразни заболявания.


   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 124 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 49 проверки са по текущ контрол, 47 са проверките по чл.56 и 28 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст.
   По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 7 предписания:
        - 3 до ръководители на експлоатационни райони на ВиК –Търговище, Омуртаг и Антоново за провеждане на проучвания и установяване на причините за влошено качество на питейната вода в населени места от съответните райони;
        - 1 до отговорно лице  за недопускане на подаване на питейна вода със съдържание на активен хлор над нормата;
        - 1 до кмет на населено място от общ. Антоново за информиране на населението за влошеното качество на водата от местна чешма;
        - 1 за спиране реализацията на козметични продукти с  изтекъл срок на годност в магазин за козметика от общ. Омуртаг;
        - 1 за привеждане към изискванията на козметични продукти – поставяне на етикети на български език  в магазин за козметика от общ. Омуртаг.
    Съставени са 3 акта за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места от общ. Търговище, общ. Омуртаг и общ. Антоново.


    Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване
     1. Изготвяне на списъци и организация във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.
     2. Изготвяне на ежеседмична информация за изразходваните количества от предходната седмица, заявка за следващатa седмица от лекарствените продуктиVeklury INN- Remdesivir, две моноклонални антитела Casirivimab и Imdevimab, и Regkirona за лечение на пациенти с КОВИД 19
     3. Ежеседмично изпращане на информация до пресцентъра на МЗ  и областна администрация относно работното време на ваксинационните пунктове през почивните дни.
     4. Ежеседмично изпращане до главния секретар на МЗ справка в табличен вид относно преминали и хоспитализирани украински граждани.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.