+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.05-15.05.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище
за периода 01.05 до 15.05.2022 година


   1.  Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа

        район Омуртаг
-    гр. Омуртаг-получава вода  по 19 часа на ден
-    с. Чернокапци-получава вода през ден по 24 часа

  2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -17 броя.

  3.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 15 броя.

  4.  От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 5 бр.
-   с. Вардун- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването18/100 KOE/ml.,“Ешерихияколи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 3/100 KOE/ml.
-   с. Пролаз-не отговаря по показател“Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 25/100 KOE/ml.
-   с. Бракница- не отговаря по показател„Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 4 0/100 KOE/ml., “Ешерихияколи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 24/100 KOE/ml.
-   с. Манастирца- не отговаря по показател„Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 30/100 KOE/ml.
-   с. Певец - не отговаря по показател „Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 15/100 KOE/ml.

   5.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг-3 бр.

   6.  От тях не отговарят на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели– 1 бр.
-  с. Стража- не отговаря по показател„Колиформи“, пристойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 20/100 KOE/ml.

   7.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници –1бр.

   8.  От тях не отговарят на изискванията-  0 бр.

   9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 броя.
 10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
 11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.05-15.05.2022 г. – 2броя.
-   Ентероколит – 1 бр.
-   Хепатит      -  1 бр.
които нямат причинна връзка с качествата на водата.

   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
-   Предписания    -  4 бр.   
-   Актове                -  3 бр.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.