Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ-ИНФОРМИРА 22.04-26.04.2013 Г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 22.04.201326.04.2013г.

  

Противоепидемична дейност

              Епидемиологичната обстановка в региона към моментае спокойна. Острите заразни болести включват:

·         6 случая на ентероколит;

·         5 на варицела;

·         2 на скарлатина;

·         1 на лаймска борелиоза.

 

Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

По регулярен здравен контрол са извършени общо 106 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 74 са по текущ контрол.

   За установени несъответствия със здравните изисквания са съставени 4 акта:

- 1 на физическо лице за работа с нередовна лична здравна книжка във фризьорски салон в гр. Търговище;

- 1 на физическо лице за въвеждане в експлоатация на бръснарница без регистрация в гр. Омуртаг;

- 2 на физически лица за работа с работен разтвор с ниска концентрация, използван за дезинфекция на повърхности в ЦДГ в гр. Търговище.

   За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 5 предписания:

- на едноличен търговец за спазване указанията на производителя при приготвянето на работни разтвори за дезинфекция на повърхности и прибори във фризьорски салон в гр. Търговище;

- на директор на ЦДГ за извършване на контрол при спазване указанията на производителя за приготвянето на работни разтвори за дезинфекция;

- на директор за монтиране на водопромивни устройства в санитарните възли на ДЯ в гр. Търговище;

- на ЕТ за спиране реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност на щанд за козметика;

- 1 предписание със заповед на физическо лице за спиране на дейност на бръснарница в гр. Омуртаг.

   Дейност по предварителен здравен контрол:

    През периода е извършена 1 инспекция на място и е издадено 1 становище за въвеждане на обект в експлоатация.

    Взето е участие в 2 заседания на Държавна приемателна комисия.

    Проведено е 1 заседание на Експертния съвет при РЗИ – Търговище, на което са разгледани 5 преписки и са издадени 5 становища.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:

Извършени са общо 90 проверки:

         - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои       открити обществени места - 56 обекта с обществено предназначение и 19 лечебни заведения.

        - относно продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 год. са извършени 11 проверки;

        -  2 проверки в ученически бюфети във връзка със здравословно хранене на децата;

        -  2 проверки във връзка със здравословно хранене на децата  на възраст от 3 до 7 години.

   Наказателна дейност във връзка с констатирани нарушения по спазване изискванията на Закона за здравето:

        - издадено е 1 предписание и е съставен 1 акт на физическо лице за неспазване изискванията на Наредба № 37/2011г за здравословно хранене на учениците.

   Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност

        Проведено е 1 заседание, на което е разгледан и насочен към ТЕЛК 1 болничен лист, издаден от ЛКК и обжалван от РУ „СО“.

   Лабораторен контрол

   Без отклонения от установените норми са изследваните24 броя води, от които 16 по държавен здравен контрол и 8 по искане на физически и юридически лица.

    По държавен здравен контрол са изследвани 4 броя дезинфекциозни разтвори и 8 броя козметика.

    Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 3 обекта – 18 на микроклимат и 5 на осветление.

   Други

     Експерти от РЗИ проведоха редица мероприятия по повод 22 април – Ден на Земята:

        - деца от ЦДГ № 7 и ученици от СОУ за ДУС гр. Търговище преминаха обучение на тема „Кралица Чистота и Цар Боклук“;

        -  децата от ЦДГ „Снежанка“, взеха участие в изложба на произведения от отпадъчни материали, за която  получиха награди;

        - с ученици от I клас при I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище се проведе спортно мероприятие в местността „Борово око“. За доброто си представяне в игрите рисунка на асфалт и футбол на малки вратички децата получиха награди и грамота.

            На 24 април в учебна зала на РЗИ – Търговище се проведе кампания за измерване на костна плътност, от която се възползваха 25 граждани.

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.