+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.05-31.05.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище
за периода 15.05 до 31.05.2022 година


     1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
         район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа

         район Омуртаг
-    гр. Омуртаг-получава вода  по 19 часа на ден
-    с. Могилец – получава вода по 24 часа  през 96 часа
-    с. Красноселци – получава вода12 часа  през 48 часа

     2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -39 броя.

     3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 35 броя.

     4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 9 бр.
-    с. Чернокапци– не отговаря по показател “Колиформи“, пристойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването10/100 KOE/ml.
-    с. Изворово - не отговаря по показател “Колиформи“, пристойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването15/100 KOE/ml.
-    с. Еленово- не отговаря по показател „Нитрати“, пристойност и допуск на показателя<50 mg/l, резултат от изпитването-63,7 mg/l.
-    с. Дриново - не отговаря по показател „Нитрати“, пристойност и допуск на показателя<50 mg/l, резултат от изпитването-81,9 mg/l.
-    с. Росина - не отговаря по показател„Колиформи“, пристойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването16/100 KOE/ml.,“Ешерихияколи“, пристойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 3/100 KOE/ml.
-    с. Семерци - не отговаря по показател „Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 18/100 KOE/ml.
-    с. Ковачевец - не отговаря по показател „Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 18/100 KOE/ml.
-    с. Цар Асен - не отговаря по показател „Колиформи“, пристойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването15/100 KOE/ml.,“Ешерихияколи“, пристойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 3/100 KOE/ml.
-    с. Илийно – вкус на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 3,32 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.

     5.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг–10 бр.

     6.  От тях не отговарят на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели– 5 бр.
-    с. Обител - не отговаря по показател„Колиформи“, пристойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването12/100 KOE/ml.
-    с. Ломци - не отговаря по показател „Нитрати“, пристойност и допуск на показателя<50 mg/l, резултат от изпитването-88,1 mg/l.
-    с. Голямо Ново- не отговаря по показател „Колиформи“, пристойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването30/100 KOE/ml., “Ешерихияколи“, пристойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 10/100 KOE/ml., „Ентерококи“ пристойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 26/100 KOE/ml.
-    с. Пиринец - не отговаря по показател „Колиформи“, пристойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването32/100 KOE/ml., “Ешерихияколи“, пристойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 40/100 KOE/ml., „Ентерококи“ пристойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 6/100 KOE/ml.
-    с. Велево - не отговаря по показател „Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 42/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 30/100 KOE/ml., „Ентерококи“ при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването -6/100 KOE/ml.

     7.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници –3 бр.

     8.  От тях не отговарят  на изискванията-  1бр.
-   с. Язовец - селска чешма, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 бр.
  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.05-31.05.2022 г.– 0 броя.
  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
-   Предписания    -  7 бр.   
-   Актове               -  6 бр.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.