+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.06-15.06.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище
за периода 01.06 до 15.06.2022 година


     1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
         район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа

        район Омуртаг
-    гр. Омуртаг - получава вода  по 19 часа на ден

     2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 22 броя.

     3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 24 броя.

     4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели - 7 бр.
-   кв. Невски- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя<50 mg/l, резултат от изпитването-79,1 mg/l.
-   с. Горско село - не отговаря по показател „Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването30/100 KOE/ml.,“Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 18/100 KOE/ml.
-   с. Змейно- не отговаря по показател „Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 10/100 KOE/ml.,“Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 6/100 KOE/ml.
-   кв. Еривиш - вкус на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 2,8mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-   гр. Антоново - вкус на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 3,1 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-   с. Долна Кабда - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя<50 mg/l, резултат от изпитването- 51,6 mg/l.
-   с. Александрово - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя<50 mg/l, резултат от изпитването- 66,2 mg/l. и вкус на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 1,97 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.

    5.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг–7 бр.

    6.  От тях не отговарят на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели– 2 бр.
-  с. Острец - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването- 51,9 mg/l.
-  с. Горна Кабда- не отговаря по показател „Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването26/100 KOE/ml., „Ентерококи“ при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването -6/100 KOE/ml.

    7.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 3бр.

    8.  От тях не отговарят  на изискванията-  0бр.

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници –0 бр.
  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.06-15.06.2022 г.– 3 броя.
-    Ентероколит - 1 бр.
-    Хепатит А -     2 бр.
които нямат причинна връзка с качествата на водата.
  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
-  Предписания   -  4 бр.   
-  Актове               -  3 бр.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.