+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 13.06.2022 г.-19.06.2022 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 13.06 до19.06.2022г.

   Противоепидемична дейност:
   Инспекторите извършиха 53 проверки, 18 текущи, 17 по тютюнопушене, 13 по ЗУО и 5 по ОВП.
   За периода 13.06.2022г.-19.06.2022г. са регистрирани: 10 остри респираторни заболявания и 17 остри заразни заболявания.


    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен здравен контрол са извършени общо 162 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 61 проверки са по текущ контрол, 51 са проверките по чл.56 и 50 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст.
   По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 3 предписания:
- 1 до технически ръководител от експлоатационен район Търговище за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода по микробиологични показатели в населено място от общ. Търговище;
- 1 до отговорно лице от общ.Търговище за предприемане на мерки и недопускане на подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с остатъчен хлор в населено място от общината;
- 1 до управител на селскостопанска аптека от общ. Попово за попълване на изискуемите медицински консумативи в шкаф за спешни нужди.  
   Съставени са 6 акта:
- 3  на отговорни лица  за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места от общ. Търговище и общ. Попово;
- 3 са за работа на персонал с нередовна лична здравна документация в заведение за бързи закуски от общ.Омуртаг.


   Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:
  1. Изготвяне на списъци и организация във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.
  2. Изготвяне на ежеседмична информация за изразходваните количества от предходната седмица, заявка за следващатa седмица от лекарствените продуктиVeklury INN- Remdesivir, двемоноклоналниантителаCasirivimabи Imdevimab, иRegkirona за лечение на пациенти с КОВИД 19.
  3. Ежеседмично изпращане до главния секретар на МЗ справка в табличен вид относно преминали и хоспитализирани украински граждани.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.