+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 25.07.2022 г. - 31.07.2022 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 25.07 до 31.07.2022 г.

   Противоепидемична дейност:

   Инспекторите извършиха 20 проверки, 7 текущи, 4 по тютюнопушене, 2 по ЗУО и 7 по ОВП.

   За периода 25.07.2022г.-31.07.2022г. са регистрирани: 9 остри респираторни заболявания и 118 остри заразни заболявания.

   Общ брой лица със завършен ваксинационен курс – 22746.

   Лица с поставена бустерна доза –  10055.

   Лица с поставена втори бустер- 547.

   През периода в област Търговище са регистрирани общо лица с положителен резултат за COVID-19 – 115

-  Община Търговище – 51

-  Община Попово - 30

-  Община Омуртаг - 30

-  Община Антоново - 1

-  Община Опака - 3

   Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/ 6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

   По систематичен здравен контрол са извършени общо 155 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 66 проверки са по текущ контрол, 47 са проверките по чл.56 и 42 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст. По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 9 предписания:

-1 до ръководител „ЕР“ – гр. Антоново за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода по микробиологични показатели в населено място от общ. Антоново;

- 1 до технически ръководител към „ЕР“- Търговище за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода по микробиологични показатели в населени места от община Търговище;

- 1 до отговорно лице от общ. Омуртаг за предприемане на мерки и недопускане на подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с остатъчен свободен хлор над нормата в населено място от общ. Омуртаг;

- 1 до кмет на населено място от общ. Попово за информиране на населението за влошеното качество на водата от местна чешма;

- 3 до управителите на плувни басейни в общ. Търговище и общ. Попово за правилно дозиране на хлорните препарати при обеззаразяване на водата в басейните;

- 1 до управител на магазин в общ. Търговище спиране реализацията на козметични продукти съдържащи забранена съставка;

- 1 до управител на бръснарски салон в общ. Омуртаг за спиране реализацията на биоциден препарат който е неправилно етикетиран. 

   Съставени са 4 акта:

- 2  до отговорни лица за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места от общ. Антоново и общ. Търговище;

- 2 за работа на персонал с нередовна лична здравна документация в студио за маникюр и салон за красота от общ. Търговище.

    Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

      1. Изготвяне на списъци и организация във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица .

      2. Изготвяне на ежеседмична информация за изразходваните количества от предходната седмица, заявка за следващатa седмица от лекарствените продукти Veklury INN- Remdesivir,  две моноклонални антитела Casirivimab и Imdevimab, и Regkirona за лечение на пациенти с КОВИД 19.

     3. Ежеседмично изпращане до главния секретар на МЗ справка в табличен вид относно преминали и хоспитализирани украински граждани.

      4. Проверка на аптека.

      5. Проверка в лечебно заведение по НПМДЗ относно изпълнението на договорените дейности съгласно дадените от МЗ указания.

     Лабораторен контрол:

     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

   - 16 броя води по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;

   - 2 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол.

   - 1 брой козметични продукти по държавен здравен контрол.

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.