+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 22.08.2022 г. - 28.08.2022 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 22.08 до 28.08.2022 г.

   Противоепидемична дейност:

   Инспекторите извършиха 7 проверки по ОВП.

   За периода 22.08.2022г. - 28.08.2022г. са регистрирани: 10 остри респираторни заболявания и 70 остри заразни заболявания.

   Общ брой лица със завършен ваксинационен курс – 22771.

   Лица с поставена бустерна доза –  10607.

   Лица с поставена втори бустер – 915.

   Инспекторите извършиха 7 проверки –по ОВП.

   Регистрирани 68 лица с положителен резултат за COVID-19 в обл.Търговище: 

-Община Търговище – 30

-Община Попово - 21

-Община Омуртаг- 13

-Община Антоново - 4

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/ 6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.

     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

     По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 74 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 29 проверки са по текущ контрол, 19 са проверките по чл.56, 26 проверки са по чл.54, чл.54 а и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол и диазотен оксид на лица под 18 годишна възраст. По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 5 предписания от които: 

- 1 на ръководител ЕР-Търговище за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода по микробиологични показатели  в населено място от  общ. Търговище;

- 2 на водомайстори обслужващи водоснабдявания на населени места в общ. Омуртаг за правилно дозиране на хлорните препарати при обеззаразяването на подаваната питейна вода;

- 2 предписания до кметове на  общ. Омуртаг за информиране на населението за влошените качества на водата от местните чешми.

    Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

     1. Изготвяне на списъци и организация във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица .

     2. Изготвяне на ежеседмична информация за изразходваните количества от предходната седмица, заявка за следващатa седмица от лекарствените продукти Veklury INN- Remdesivir,  две моноклонални антитела Casirivimab и Imdevimab, и Regkirona за лечение на пациенти с КОВИД 19.

     3. Ежеседмично изпращане до главния секретар на МЗ справка в табличен вид относно преминали и хоспитализирани украински граждани.

     4. Извършени проверки в аптека и дрогерия.

      Лабораторен контрол:

     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

   - 13 броя води по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;

   - 1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол;

   - 1 брой козметични продукти по държавен здравен контрол;

    - измерване на факторите на работната среда в 1 обект, като са извършени 6 измервания на микроклимат.     

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.