+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.08 - 31.08.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище

за периода 15.08 до 31.08.2022 година

 

    1.Населени места с въведено режимно водоподаване:

        район  Търговище

-с. Пайдушко -  всеки  ден получава вода по 9 часа

-с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа 

-с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа 

-с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа

-с. Пресиян - получава вода през ден по 24 часа

-с. Копрец - получава вода през ден по 24 часа

-с. Търновца - получава вода през по 24 часа

-с. Черковна - получава вода през ден по 24 часа

-с. Александрово - получава вода през ден по 24 часа

-с. Дългач - получава вода през ден по 24 часа

-с. Горна Кабда - получава вода през ден по 24 часа

-с. Голямо ново - получава вода по 12 часа през ден 12 часа

-с. Давидово - получава вода по 12 часа през ден 12 часа

-с. Съединение - получава вода по 48 часа през 24 часа

-с. Овчарово – получава вода през ден по 24 часа

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг - получава вода  по 4 часа на ден

-с. Презвитер Козма - получава вода по 24 часа през 168 часа

-с. Могилец- получава вода по 24 часа през 120 часа

-с. Красноселци - получава вода за 12 часа през 48 часа

-с. Голямо Църквище - получава вода през 2 дни по 48 часа

        район Попово

-с. Цар Асен - 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Кардам - недостиг по високите части на селото

-с. Паламарца – 6 часа, през 6 часа

        район Антоново

-с. Черни бряг - получава вода всеки ден по 4 часа

-с. Коноп - 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Стеврек - получава вода всеки ден по 4 часа – недостиг във високата част на селото

-с. Черна вода - недостиг по високите части на селото

-с. Стара речка - недостиг по високите части на селото

-с. Дъбравица - недостиг по високите части на селото

-с. Стара речка – недостиг по високите части на селото

    2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -14 броя. 

    3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабденинаселени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 17 броя.

    4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 2 бр.

-   с. Паничино - вкус - на хлорни препарати, мирис - неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 2,1 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l.

-   с. Горско село - вкус - на хлорни препарати, мирис - неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 7,8 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l.

    5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 2 бр.

    6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

-  с. Овчарово - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 50/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 42/100 KOE/ml., “Ентерококи“ - при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 35/100 KOE/ml.

    7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 3 бр.

    8.От тях не отговаря на изискванията-  2 бр.

-   с. Веренци - чешма под джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.

-   с. Висок - чешма под джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 бр.

  10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.08 -31.08.2022 г. – 3 бр.

-  Ентероколит   - 1

-  Колиентерит   - 1

-  Салмонела    - 1

които нямат причинна връзка с качествата на водата.

   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-Предписания-  5 бр.

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.