+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 29.08.2022 г. - 04.09.2022 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 29.08 до 04.09.2022 г.

   Противоепидемична дейност:

   Инспекторите извършиха общо 24 проверки от които: текущи -13, ОВП -7, тютюнопушене -2 и ЗУО -2.

   За периода 29.08.2022г. - 04.09.2022г. са регистрирани: 10 остри респираторни заболявания и 47 остри заразни заболявания;

   Общ брой лица със завършен ваксинационен курс – 22772;

   Лица с поставена бустерна доза –  10701;

   Лица с поставена втори бустер – 985.

   Регистрирани 47 лица с положителен резултат за COVID-19 в обл. Търговище: 

-Община Търговище – 18

-Община Попово - 16

-Община Омуртаг-11 

-Община Антоново - 2

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/ 6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 127 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 34 проверки са по текущ контрол, 28 са проверките по чл.56, 42 проверки са по чл.54 и чл.55 и 23 са по чл.54 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол и „райски газ“ (диазотен оксид) на лица под 18 годишна възраст. По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са  направени 2 предписания:

- 1 до собственик на ведомствен водоизточник от общ. Търговище за предприемане на мерки и не допускане на подаване на вода с повишено съдържание на хлорни препарати;

- 1 до Управителя на басейн  за осигуряване на вода в басейна отговаряща на изискванията по отношение на показател „остатъчна хлор“.

    Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

      1. Изготвяне на списъци и организация във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица .

      2. Изготвяне на ежеседмична информация за изразходваните количества от предходната седмица, заявка за следващатa седмица от лекарствените продукти Veklury INN- Remdesivir,  две моноклонални антитела Casirivimab и Imdevimab, и Regkirona за лечение на пациенти с КОВИД 19.

     3. Ежеседмично изпращане до главния секретар на МЗ справка в табличен вид относно преминали и хоспитализирани украински граждани.

     4.  Извършени регистрация и проверки в  2 дрогерии

     5.  Извършване  на проверка в ПО към МБАЛ-Търговище по Заповед на директора във връзка с фактическото изпълнение на субсидираната дейност и съпоставяне на отчетните данни за м. юли  2022 г. с наличната медицинска документация.

     6.  Извършване регистрация на ЛЗИБП.

     7. Участие в учение по безопасност на движението по пътищата за област  Търговище.

     8.   Проведена среща със здравните медиатори по общини,  координатор на ЗКЦ към МБАЛ- Търговище АД и координатор към РЗИ-Търговище, в рамките на които да се набележат конкретни дейности, целящи  информиране  и оказване  на  помощ на  уязвимите групи  от населението в съответната община при взаимодействие с ОПЛ и/или лекар – специалист, с държавни и общински органи и институции във връзка с предоставяне на здравно-консултативни и медико-социални дейности.

      Лабораторен контрол:

     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

   - 6 броя води по държавен здравен контрол и 6 броя по искане на физически и юридически лица;

    -1 проба козметични продукти по държавен здравен контрол.

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.