+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.09 - 15.09.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище

за периода 01.09 до 15.09.2022 година

 

   1.Населени места с въведено режимно водоподаване:

        район  Търговище

-с. Пайдушко - всеки  ден получава вода по 11 часа

-с. Божурка - всеки ден получава вода по 11 часа 

-с. Пресиян-получава вода през ден по 24 часа

-с. Копрец-получава вода през ден по 24 часа

-с. Търновца-получава вода през по 24 часа

-с. Черковна-получава вода през ден по 24 часа

-с. Александрово - получава вода през ден по 24 часа

-с. Горна Кабда - получава вода през ден по 24 часа

-с. Голямо ново-12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Давидово-12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Съединение-получава вода 48 часа през по 24 часа

-с. Овчарово-получава вода през ден по 24 часа

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг-получава вода  по 4 часа на ден

-с. Презвитер Козма- получава вода по 24 часа през 360 часа

-с. Могилец- получава вода по 10 часа през 158 часа

-с. Красноселци – получава вода за 12 часа през 100 часа

-с. Голямо Църквище-получава вода през 48 часа по 96 часа

-с. Врани кон- получава вода през ден по 24 часа

-с. Звездица- получава вода през ден по 24 часа

-с. Змейно-получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Птичево- получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Горна Хубавка- получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Долна Хубавка- получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Панайот Хитово- получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Церовище- получава вода 72 часа през 96 часа

        район Попово

-с. Паламарца- 6 часа получава вода, 6 часа няма

-с. Цар Асен-12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Кардам- недостиг по високите части на селото

-с. Конак-8 часа получава вода, 8 часа няма

-с. Гърчиново-8 часа получава вода, 8 часа няма

        район Антоново

-с. Черни бряг- получава вода всеки ден по 4 часа

-с. Коноп-12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Стеврек- получава вода всеки ден по 4 часа

-с. Черна вода- получава вода 4 часа през 48 часа

-с. Стара речка- получава вода 4 часа през 48 часа

    2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -12 броя. 

    3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 10 броя.

    4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 4 бр.

-  с. Ралица- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 38/100 KOE/ml., по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -58 mg/l. 

-  с. Давидово- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 36/100 KOE/ml., по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -77,7 mg/l. 

-  с.  Голямо Соколово - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 10/100 KOE/ml., по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -80,5 mg/l. 

-  с. Великовци-вкус- на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ – 10,6 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l.

   5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 2 бр.

   6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

- с. Бистра -- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 26/100 KOE/ml., “Ентерококи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 5/100 KOE/ml.

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0 бр.

   7.От тях не отговаря на изискванията-  0 бр.

   9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.

 10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

 11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.09-15.09.2022 г. – 1 брой.

-     Ентероколит        - 1

 12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-     Предписания-  3 бр.

-     Актове              -  1 бр.

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.