+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 12.09.2022 г. - 18.09.2022 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 12.09 до 18.09.2022 г.

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 57 проверки от които:текущи-21,ОВП-7,тютюнопушене-15 и ЗУО-14.

    За периода 12.09.2022г. - 18.09.2022г. са регистрирани: 10 остри респираторни заболявания и 39 остри заразни заболявания;

    В РЗИ – Търговище са получени от двата вида адаптирани ваксини срещу COVID-19 (Пфайзер и Модерна), приложими за бустер – ваксинация. Същите се предоставят на ОПЛ-та при изявено желание и интерес, и предварителна заявка за вид и количество, изпратена в и-мейл на ел. поща на РЗИ – Търговище.

Общ брой лица със завършен ваксинационен курс – 22785;

Лица с поставена бустерна доза –  10795;

Лица с поставена втори бустер – 1051.

Регистрирани 38 лица с положителен резултат за COVID-19 в обл.Търговище: 

-Община Търговище – 22

-Община Попово - 9

-Община Омуртаг-5 

-Община Антоново - 2

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/ 6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 202 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 76 проверки са по текущ контрол, 62 са проверките по чл.56, 35 проверки са по чл.54 и чл.55 и 29 са по чл.54 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол и „райски газ“ (диазотен оксид) на лица под 18 годишна възраст. По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са  направени 2 предписания:

- 1 до Кмет от общ. Антоново за извършване на ремонтни дейности на стадион;

- 1 до отговорно лице от общ. Антоново за недопускане подаването на питейна вода с повишено съдържание на хлор да крана на крайния потребител в населено място от общ. Антоново.

    Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

   1. Изготвяне на списъци и организация във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица .

   2. Изготвяне на ежеседмична информация за изразходваните количества от предходната седмица, заявка за следващатa седмица от лекарствените продукти Veklury INN- Remdesivir,  две моноклонални антитела Casirivimab и Imdevimab, и Regkirona за лечение на пациенти с КОВИД 19.

   3. Ежеседмично изпращане до главния секретар на МЗ справка в табличен вид относно преминали и хоспитализирани украински граждани.

    Лабораторен контрол:

    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

   - 25 броя води по държавен здравен контрол;

   - 6 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;

    - измерване на факторите на работната среда в 1 обект, като са извършени 6 измервания на микроклимат и 3 измервания на осветеност.

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.