+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.09.2022 г. - 30.09.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище

за периода 15.09 до 30.09.2022 година

    1.Населени места с въведено режимно водоподаване:

        район  Търговище

-с. Пайдушко - всеки  ден получава вода по 11 часа

-с. Божурка - всеки ден получава вода по 11 часа 

-с. Копрец-получава вода през ден по 24 часа

-с. Търновца-получава вода през по 24 часа

-с. Черковна-получава вода през ден по 24 часа

-с. Александрово - получава вода през ден по 24 часа

-с. Горна Кабда - получава вода през ден по 24 часа

-с. Голямо ново- 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Давидово- 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Съединение-получава вода 48 часа през по 24 часа

-с. Овчарово-получава вода през ден по 24 часа

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг- получава вода  по 5 часа на ден

-с. Презвитер Козма- получава вода по 24 часа през 360 часа

-с. Могилец- получава вода по 10 часа през 158 часа

-с. Красноселци – получава вода за 12 часа през 100 часа

-с. Голямо Църквище- получава вода през 48 часа по 96 часа

-с. Врани кон- получава вода през ден по 24 часа

-с. Звездица- получава вода през ден по 24 часа

-с. Змейно-получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Птичево- получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Горна Хубавка- получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Долна Хубавка- получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Панайот Хитово- получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Церовище- получава вода 72 часа през 96 часа

        район Попово

-с. Паламарца - 6 часа получава вода, 6 часа няма

-с. Цар Асен - 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Кардам - недостиг по високите части на селото

-с. Конак - 8 часа получава вода, 8 часа няма

-с. Гърчиново -8 часа получава вода, 8 часа няма

        район Антоново

-с. Черни бряг- получава вода всеки ден по 4 часа

-с. Черна вода- получава вода 4 часа през 48 часа

   2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 32 броя. 

   3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 31 броя.

   4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели - 7 бр.

-  кв. Невски - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването – 70,5 mg/l. 

-  с. Пробуда - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването - 60,9 mg/l. 

- с. Алваново - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването – 64,9 mg/l.

-  с.  Крепча - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 42/100 KOE/ml.

-  с. Люблен - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -50,8 mg/l.

-  с. Горско Абланово - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -52 mg/l.

-  с. Ломци - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването – 79,9 mg/l.

   5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 5 бр.

   6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.

-  с. Гърчиново - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 35/100 KOE/ml., “Ентерококи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 8/100 KOE/ml., по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването - 54,5 mg/l.

-  Камбурово – вкус - на хлорни препарати, мирис - неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ – 1,6 mg/l., при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l.

-  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 2 бр.

    7.От тях не отговаря на изискванията  -  1 бр.

-  кв. Еривиш- „Еривишка чешма“ , не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.

   9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.

 10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

 11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.09-30.09.2022 г. – 2 броя.

-  Салмонелоза      -    2

  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-   Предписания-  3 бр.

-   Актове               -  2 бр.

 

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.