+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.10.2022 г. - 15.10.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище

за периода 01.10 до 15.10.2022 година

 

    1.Населени места с въведено режимно водоподаване:

        район  Търговище

-с. Пайдушко - всеки  ден получава вода по 11 часа

-с. Божурка - всеки ден получава вода по 11 часа 

-с. Копрец - получава вода през ден по 24 часа

-с. Търновца - получава вода през по 24 часа

-с. Черковна - получава вода през ден по 24 часа

-с. Александрово - получава вода през ден по 24 часа

-с. Горна Кабда - получава вода през ден по 24 часа

-с. Голямо ново - 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Росина - 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Овчарово - получава вода през ден по 24 часа

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг - получава вода  по 5 часа на ден

-с. Презвитер Козма - получава вода по 24 часа през 360 часа

-с. Могилец - получава вода по 10 часа през 158 часа

-с. Красноселци - получава вода за 12 часа през 100 часа

-с. Голямо Църквище - получава вода през 120 часа по 48 часа

-с. Врани кон - получава вода през ден по 24 часа

-с. Звездица - получава вода през ден по 24 часа

-с. Змейно - получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Птичево - получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Горна Хубавка - получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Долна Хубавка - получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Панайот Хитово - получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Церовище - получава вода 72 часа през 96 часа

-с. Паничино - получава вода 96 часа през 96 часа

        район Попово

-с. Кардам - недостиг по високите части на селото

-с. Конак - 8 часа получава вода, 8 часа няма

        район Антоново

-с. Черни бряг - получава вода всеки ден по 4 часа

-с. Черна вода - получава вода 4 часа през 48 часа

-с. Дъбравица - получава вода 4 часа през 48 часа

-с. Таймище – получава вода сряда и неделя по 2 часа

    2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 37 броя. 

    3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабденинаселени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 33 броя.

    4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 9 бр.

-  с. Трескавец - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 10/100 KOE/ml., „Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 3/100 KOE/ml.

-  с. Моравка - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 42/100 KOE/ml., „Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 4/100 KOE/ml.

-  с. Коноп - вкус - на хлорни препарати, мирис - неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ – 1,31 mg/l., при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l.

-  с. Китино - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 32/100 KOE/ml.

-  с. Орач -  вкус - на хлорни препарати, мирис - неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ – 2,3 mg/l., при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l.

-  с.  Поройно - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 30/100 KOE/ml., „Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 4/100 KOE/ml.

-  с. Твърдинци - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 16/100 KOE/ml., „Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 6/100 KOE/ml.

-  с. Мировец -  не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването - 70,4 mg/l., вкус - на хлорни препарати, мирис - неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ – 2,0 mg/l., при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l.

-  с. Пресяк - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването - 72,0 mg/l.

   5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 6 бр.

   6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.

-  с. Презвитер Козма - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 20/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 7/100 KOE/ml., “Ентерококи“ - при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 6/100 KOE/ml.

-  с. Буйново - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването - 81,2 mg/l.

   7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 3 бр.

   8.От тях не отговаря на изискванията -  2 бр.

-  с. Презвитер Козма - чешма „Буюк пунар“, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.

-  с. Беломорци - чешма „Кара Бунар“, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.

   9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 бр.

 10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

 11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.10 -15.10.2022 г. – 1 бр.

- Ентероколит   - 1

който няма причинна връзка с качествата на водата.

  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-  Предписания-  9 бр.

-  Актове                -  2 бр.

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.