+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 17.10.2022 г. - 21.10.2022 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 17.10 до 21.10.2022 г.

   Противоепидемична дейност:

   Извършени са общо 47 проверки от които: по текущ контрол - 19 броя проверки, ОВП  -7 броя проверки, спазване изискванията на чл.56 от Закона за здравето в здравни и лечебни заведения - 16 проверки и  5 проверки са извършени по Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения.

За периода 17.10.2022 г. – 21.10.2022 г. са регистрирани: 12 остри респираторни заболявания и 24 остри заразни заболявания.

Общ брой лица със завършен ваксинационен курс – 22 789;

Лица с поставена бустерна доза –  11 199;

Лица с поставена адаптирана ваксина – 451;

В област Търговище са регистрирани 14 лица с положителен резултат за COVID-19, разпределени по общини както следва: 

- Община Търговище – 9;

- Община Попово – 2;

- Община Омуртаг - 2;

- Община Антоново – 1;

- Община Опака - 0.

  В имунизационния кабинет на РЗИ-Търговище, се поставят основни и адаптирани ваксини срещу COVID-19, след предварително записване на телефон 0601/ 6-75-59. През отчетния период са извършени  15  имунизации.

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/ 6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.

   Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

   По систематичен контрол са извършени общо 203 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 87 проверки са по текущ контрол, 65 са проверките по чл.56, 22 проверки са по чл.54 и чл.55 и 29 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

   По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 8 предписания, от които:

- 3 предписания са за правилно дозиране на хлорните препарати при обеззаразяване на питейната вода и недопускане на подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с повишено съдържание на хлорни препарати в населени места от общ. Търговище, общ. Омуртаг и общ. Антоново;

- 2 предписания са за провеждане на проучване и установяване на причините за подаването на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места от общ. Антоново и общ. Търговище;

- 2 предписания са до Директори на учебни заведения от общ. Търговище за осъществяване на контрол при правилно приготвяне на дезинфекционни разтвори;

- 1 е за спиране реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност в магазин от общ. Попово.

  Съставени са 2 акта: 

- 1  е  на отговорно лице от общ. Търговище за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели;

- 1 е за работа с нередовна лична здравна документация на лице, работещо в ученически стол към училище от общ. Омуртаг.

    Лабораторен контрол:

    По Държавен здравен контрол са направени изследвания на:

- 18 броя питейни води (от тях 17 броя проби са от централни водоизточници и 1 е от местен водоизточник);

-  6 броя дезинфекционни разтвори. 

    Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

   1. Изготвяне на списъци и организация във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица .

   2. Изготвяне на ежеседмична информация за изразходваните количества от предходната седмица, заявка за следващатa седмица от лекарствените продукти Veklury INN- Remdesivir,  две моноклонални антитела Casirivimab и Imdevimab, и Regkirona за лечение на пациенти с COVID-19.

   3. Ежеседмично изпращане до главния секретар на МЗ справка в табличен вид относно преминали и хоспитализирани украински граждани.

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.