+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.10 - 31.10.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище

за периода 15.10 до 31.10.2022 година

 

    1.Населени места с въведено режимно водоподаване:

        район  Търговище

-с. Пайдушко -  всеки  ден получава вода по 11 часа

-с. Божурка -  всеки ден получава вода по 11 часа 

-с. Александрово-получава вода през ден по 24 часа

-с. Горна Кабда-получава вода през ден по 24 часа

-с. Голямо Ново-12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Росина-12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Овчарово-получава вода през ден по 24 часа

-с. Копрец-получава вода през ден по 24 часа

-с. Търновца-получава вода през по 24 часа

-с. Черковна-получава вода през ден по 24 часа

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг-получава вода по 5 часа през 72 часа

-с. Презвитер Козма- получава вода по 10 часа през 158 часа

-с. Могилец- получава вода по 24 часа през 72 часа

-с. Красноселци – получава вода за 12 часа през 120 часа

-с. Голямо Църквище-получава вода по 48 часа през 120 часа

-с. Врани кон- получава вода през ден по 24 часа

-с. Звездица- получава вода през ден по 24 часа

-с. Панайот Хитово- получава вода през ден по 24 часа през 48 часа

-с. Горна Хубавка- получава вода през ден по 24 часа през 48 часа

-с. Долна Хубавка- получава вода през ден по 24 часа през 48 часа

-с. Петрино- получава вода през ден по 72 часа през 96 часа

-с. Висок- получава вода през ден по 72 часа през 96 часа

-с. Паничино- получава вода през ден по 96 часа през 96 час

-с. Рътлина- получава вода през ден по 24 часа

-с. Птичево- получава вода по 5 часа през 48 часа

-с. Змейно- получава вода по 5 часа през 48 часа

-с. Великденче- получава вода по 5 часа през 48 часа

-с. Обител- получава вода през ден по 24 часа през 72 часа

-с. Чернокапци- получава вода през ден по 24 часа през 72 часа

        район Попово

-с. Конак- недостиг по високите части на селото

        район Антоново

-с. Черни бряг- получава вода всеки ден по 4 часа

-с. Черна вода- получава вода по 4 часа през 48 часа

-с. Таймище- осигурено водоподаване сряда и неделя по 2 часа

-с. Стеврек- осигурено водоподаване по 8 часа през 16 часа

    2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 30 броя. 

    3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабденинаселени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 32 броя.

    4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели - 9 бр.

-  с. Обител- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 40/100 KOE/ml., “Ешерихияколи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 23/100 KOE/ml.

-  с.  Чернокапци - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 45/100 KOE/ml., “Ешерихияколи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 26/100 KOE/ml. 

-  с. Дриново – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -71,6 mg/l. 

-  с. Еленово – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -57,6 mg/l. 

-  с. Ломци – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -77,0 mg/l. 

-  с. Кардам – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -53,4 mg/l. 

-  с. Миладиновци – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -114 mg/l. 

-  с. Александрово – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -56,3mg/l. 

-  с. Пъдарино -вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 1,25 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l.

   5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 0 бр.

   6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

   7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници –1 бр.

   8.От тях не отговаря на изискванията -  0 бр.

   9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 бр.

 10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

 11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.10-31.10.2022 г. – 1 брой.

-   Ентероколит        - 1

  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-  Предписания   -  2 бр.

-  Актове               -  1 бр.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.