+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 14.11.2022 г. - 20.11.2022 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 14.11 до 20.11.2022 г.

    Противоепидемична дейност:

   Инспекторите извършиха общо 37 проверки от които: по текущ контрол -12 броя проверки, ОВП -7 броя проверки, спазване изискванията на чл.56 от Закона за здравето в здравни и лечебни заведения – 13 броя проверки и 5 проверки по Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения.

   За периода 14.11.2022г. – 20.11.2022г. са регистрирани: 22 остри респираторни заболявания и 37 остри заразни заболявания;

Общ брой лица със завършен ваксинационен курс –22794 ;

Лица с поставена бустерна доза –  11425;

Лица с поставена адаптирана ваксина – 677.

Регистрирани лица с положителен резултат за COVID-19 в обл. Търговище: 16

-Община Търговище – 13

-Община Попово - 2

-Община Антоново – 1

    В имунизационния кабинет на РЗИ-Търговище, се поставят основни и адаптирани ваксини срещу COVID-19, след предварително записване по телефон. През отчетния период са извършени  8 имунизации.

    Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/ 6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.

   Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 194 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 66 проверки са по текущ контрол, 62 са проверките по чл.56, 38 проверки са по чл.54 и чл.55 и 28 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

    По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 4 предписания:

   - 2 за недопускане на питейна вода до крана на крайния потребител с повишено съдържание на хлорни препарати;

   - 1 за спиране реализацията  на инсектицид за борба с летящи и пълзящи насекоми с изтекъл срок на годност в аграрна аптека от общ. Попово;

   - 1 за установяване на причините за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Търговище.         

    Съставен е 1 акт за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Търговище.

    Лабораторен контрол:

    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

   - 14 броя води по държавен здравен контрол;

   -  8 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;

   -  1 брой козметични продукти по държавен здравен контрол;

   -  измерване на факторите на работната среда в 1 обект, като са извършени 6 измервания на микроклимат и 6 измервания на осветеност.

Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

       1. Изготвяне на списъци и организация във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица .

       2. Изготвяне на ежеседмична информация за изразходваните количества от предходната седмица, заявка за следващатa седмица от лекарствените продукти Veklury INN- Remdesivir,  две моноклонални антитела Casirivimab и Imdevimab, и Regkirona за лечение на пациенти с КОВИД 19.

      3. Ежеседмично изпращане до главния секретар на МЗ справка в табличен вид относно преминали и хоспитализирани украински граждани.

      4. Участие в заседание на областна администрация във връзка с изготвяне на областна аптечна карта.

      5. Извършване на проверка по наредба №3/в отделение по психиатрия, спешно отделение, ЦСМП, ТЕЛК-Търговище в ЛЗБП в област Търговище.

 

 

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.