+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 23.01.2023 г. - 29.01.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 23.01 до 29.01.2023 г.

   Противоепидемична дейност:

   Инспекторите извършиха общо 67 проверки от които: по текущ контрол - 12 броя проверки, 20 броя проверки по тютюнопушене, 2 броя проверки по  ЗУО, 7 броя проверки по ОВП, 15 броя проверки насочени във връзка с писмо на МЗ и Заповед на Директора на РЗИ и 11 броя проверки в детски градини по писмо на МЗ за оказване на ОМП.

   За периода 23.01.2023 г. – 29.01.2023 г. са регистрирани: 52 остри респираторни заболявания и   14 остри заразни заболявания.

Общ брой лица със завършен ваксинационен курс – 22 799;

Лица с поставена бустерна доза – 11565;

Лица с поставена адаптирана ваксина – 817.

Няма регистрирани лица с положителен резултат за COVID-19 в обл. Търговище.

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/ 6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.

   Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

   По систематичен контрол са извършени общо 236 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 86 проверки са по текущ контрол, 90 са проверките по чл.56, 32 проверки са по чл.54 и чл.55 и 28 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

   По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения в заведения за хранене и развлечения и игрални зали, свързани с нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места са съставени 9 акта, от които 8 на физически лица и 1 на юридическо лице.

    Във връзка със зачестилите спекулации в публичното пространство по отношение качеството на подаваната питейна вода  в град Омуртаг  и с  цел получаване на достоверна информация от гражданите и избягване на интерпретации, РЗИ-Търговище ще публикува на сайта на Инспекцията извънредна и актуална справка свързана с резултатите от дейноста по контрола от служителите на РЗИ-Търговище конкретно в гр.Омуртаг.

     Лабораторен контрол:     

     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

      - 18 броя води по държавен здравен контрол;

      - измерване на факторите на работната среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект, като са извършени 36 измервания на микроклимат и 21 измервания на осветеност.

     Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

    1. Изготвяне на списъци и организация във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

    2. Изготвяне на ежеседмична информация за изразходваните количества от предходната седмица, заявка за следващатa седмица от лекарствените продукти Veklury INN- Remdesivir,  две моноклонални антитела Casirivimab и Imdevimab, и Regkirona за лечение на пациенти с КОВИД 19.

    3. Ежеседмично изпращане до главния секретар на МЗ справка в табличен вид относно преминали и хоспитализирани украински граждани.

    4. Проверка на аптеки относно писмо на заместник-министъра на здравеопазването за идентифицирани липси и недостиг на жизненоважни лекарствени продукти и спазване на режима на отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание. 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.