+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.01 - 31.01.2023 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище

за периода 15.01 до 31.01.2023 година

 

    1.Населени места с въведено режимно водоподаване:

        район  Търговище

-с. Пайдушко - всеки  ден получава вода по 11 часа – високата част на селото

-с. Божурка - всеки ден получава вода по 11 часа – високата част на селото

-с. Копрец - получава вода през ден по 24 часа

-с. Търновца - получава вода през ден по 24 часа

-с. Черковна - получава вода през ден по 24 часа

-с. Александрово - получава вода през ден по 24 часа

-с. Горна Кабда - получава вода през ден по 24 часа

-с. Голямо ново - 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Росина - 12 часа получава вода, 12 часа няма

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг – осигурено водоподаване – от 05:30 ч. до 22:30 часа

-с. Презвитер Козма - получава вода по 24 часа през 480 часа

-с. Могилец – няма водоподаване

-с. Красноселци - получава вода по 6 часа през 192 часа

-с. Голямо Църквище - получава вода през 360 часа по 48 часа

-с. Първан – получава вода по 48 часа през 120 часа

-с. Камбурово – получава вода през ден по 24 часа

-с. Змейно - получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Птичево – получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Паничино - получава вода 48 часа през 120 часа

-с. Петрино - получава вода 24 часа през 360 часа

-с. Висок - получава вода 24 часа през 360 часа

-с. Рътлина - получава вода през ден по 24 часа

-с. Великденче - получава вода по 48 часа през 120 часа

-с. Обител – получава вода по 24 часа през 144 часа 

-с. Чернокапци – няма водоподаване

-с. Беломорци - получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Врани кон - получава вода през ден по 24 часа

-с. Звездица - получава вода през ден по 24 часа

-с. Зелена морава – получава вода по 24 часа през 72 часа

-с. Церовище – няма водоподаване

        район Попово

-с. Конак – получава вода 12 часа през 48 часа – високата част на селото на ул. Ивайло

-с. Априлово – часове без водоподаване: от 17:00 ч. до 08:00 часа

-с. Кардам – часове без водоподаване: от 06:00ч. до 09:00ч. и от 16:00ч. до 22:00 часа – високата част на селото

-с. Долна Кабда – получава вода по 12 часа на ден –високата част на селото

-с. Глогинка – няма водоподаване

        район Антоново

-с. Черни бряг - получава вода всеки ден по 4 часа

-с. Черна вода - получава вода 4 часа през 48 часа

-с. Таймище - получава вода сряда и неделя по 2 часа

-с. Коноп – получава вода по 24 часа през 48 часа

    2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 11 броя. 

    3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабденинаселени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 22 броя.

    4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 2 бр.

-  с. Здравец – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването- 57,7 mg/l.

-  с. Подгорица - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването- 105,5 mg/l.

    5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг – 2 бр.

    6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

-   с. Момино - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването- 72,1 mg/l.

    7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0 бр.

    8.От тях не отговаря на изискванията -  0 бр.

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 бр.

  10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.01 -31.01.2023 г. – 2 бр.

•Хепатит А                     -   1 брой

•Салманелоза             -   1 брой,

които нямат причинна връзка с качеството на водата

   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването – 0 бр.

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.