+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 06.02.2023 г - 12.02.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 06.02 до 12.02.2023 г.

   Противоепидемична дейност:

   Инспекторите извършиха общо 70 проверки от които: по текущ контрол - 23 броя проверки, 21 броя проверки по тютюнопушене, 9 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 7 броя проверки по ОВП и 9 броя проверки в детски градини и училища по писмо на МЗ за оказване на ОМП и 1 брой проверка по паразитология.

   За периода 06.02.2023г. – 12.02.2023г. са регистрирани: 44 случая на остри респираторни заболявания и  10 случая на остри заразни заболявания.

Общ брой лица със завършен ваксинационен курс –22799;

Лица с поставена бустерна доза – 11565;

Лица с поставена адаптирана ваксина – 817.

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/ 6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.

    Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 187 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 73 проверки са по текущ контрол, 62 са проверките по чл.56, 34 проверки са по чл.54 и чл.55 и 18 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

     По време на осъществявания контрол не са констатирани нарушения.

     На 09.02.2023 година от град Омуртаг са взети 5 проби води от централното водоснабдяване на града и 4 проби вода от местни водоизточници (чешми намиращи се в града).

     Лабораторен контрол:     

     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

     - 23 броя води за питейно – битови цели по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;

     - 8 броя дезинфекционни разтвори и 1 брой биоцид по държавен здравен контрол.

     Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

    1. Изготвяне на списъци и организация във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

    2. Изготвяне на ежеседмична информация за изразходваните количества от предходната седмица, заявка за следващатa седмица от лекарствените продукти Veklury INN- Remdesivir,  две моноклонални антитела Casirivimab и Imdevimab, и Regkirona за лечение на пациенти с КОВИД 19.

    3. Ежеседмично изпращане до главния секретар на МЗ справка в табличен вид относно преминали и хоспитализирани украински граждани.

     

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.