+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.02.2023 г. - 15.02.2023 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище

за периода 01.02 до 15.02.2023 година

 

    1.Населени места с въведено режимно водоподаване:

        район  Търговище

-с. Пайдушко -  всеки  ден получава вода по 11 часа

-с. Божурка -  всеки ден получава вода по 11 часа 

-с. Горна Кабда - получава вода през ден по 24 часа

-с. Голямо Ново - 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Росина - 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Копрец - получава вода през ден по 24 часа

-с. Търновца - получава вода през по 24 часа

-с. Черковна - получава вода през ден по 24 часа

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг - всеки ден получава вода по 17 часа 

-с. Презвитер Козма - получава вода по 24 часа през 480 часа

-с. Могилец - без водоподаване

-с. Красноселци - получава вода за 6 часа през 192 часа

-с. Голямо Църквище - получава вода по 48 часа през 360 часа

-с. Първан - получава вода през ден по 48 часа през 120 часа

-с. Камбурово - получава вода през по 24 часа

-с. Илийно - получава вода по 4 часа на ден

-с. Паничино - получава вода през ден по 48 часа през 120 часа

-с. Рътлина - получава вода през ден по 24 часа

-с. Птичево - получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Змейно - получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Великденче - получава вода по 48 часа през 120 часа

-с. Обител - получава вода през ден по 24 часа през 144 часа

-с. Чернокапци - без водоподаване

-с. Беломорци- получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Церовище- осигурено водоподаване според дебита на водоизточника

        район Попово

-с. Конак- недостиг по високите части на селото

-с. Априлово- всеки  ден получава вода по 9 часа

-с. Кардам-високата част на селото получава вода по 10 часа на ден

-с. Долна Кабда-високата част получава вода по 12 часа на ден

-с. Марчино- високата част от селото получава вода по 2 часа на ден

-с. Глогинка-високата част от селото получава вода по 2 часа на ден

        район Антоново

-с. Черни бряг- получава вода всеки ден по 4 часа

-с. Черна вода- получава вода по 4 часа през 48 часа

-с. Таймище- осигурено водоподаване сряда и неделя по 2 часа

-с. Коноп- осигурено водоподаване по 24 часа през 48 часа

    2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 28 броя. 

    3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабденинаселени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 26 броя.

    4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 5 бр.

-   с. Долна Кабда – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -52 mg/l; 

-   с. Крепча -вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 1,1 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l;

-   с. Алванова – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -75,3 mg/l;

-   с. Буховци – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -80 mg/l; 

- с. Горно Козарево - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 10/100 KOE/ml.

    5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 7 бр.

    6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.

-   с. Голямо Соколово – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването - 75,2 mg/l; 

-   с. Пробуда – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването - 77.5 mg/l; 

-   с. Угледно - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 18/100 KOE/ml.

    7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 7 бр.

    8.От тях не отговаря на изискванията-  5 бр.

-  гр. Омуртаг - „Горчива чешма”- долна, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml, показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-53.6 mg/l

-  гр. Омуртаг - „Горчива чешма”- горна, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml., показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-58.8 mg/l

-  гр. Омуртаг - чешма на ул.“Рила“- до джамията, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-51.1 mg/l

-  гр. Омуртаг-чешма „Табайна“- не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml 

-   с. Паламарца – „Голямата чешма“ не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml., показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването - 62.6 mg/l

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 бр.

  10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.02-15.02.2023 г. – 0 бр.

  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-   Предписания   -  4 бр.

- Актове               -  1 бр.

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.