+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 20.02.2023 г. - 26.02.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 20.02 до 26.02.2023 г.

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 91 проверки от които: по текущ контрол - 31 броя проверки, 25 броя проверки по тютюнопушене, 9 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 7 броя проверки по ОВП и 12 броя проверки в детски градини и училища по писмо на МЗ за оказване на ОМП и 7 броя проверки по паразитология.

    За периода 20.02.2023 г. – 26.02.2023 г. са регистрирани: 25 случая на остри респираторни заболявания и  37 случая на остри заразни заболявания.

    Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 231 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 85 проверки са по текущ контрол, 84 са проверките по чл.56, 44 проверки са по чл.54 и чл.55 и 18 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

   По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 4 предписания:

- 2 до ръководители на експлоатационни райони Търговище и Попово за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода по микробиологични показатели до крана на крайния потребител в населено място от общ. Търговище и за недопускане на  подаване на питейна вода с повишено съдържание на хлорни препарати в населено място от общ. Попово;

- 1 до директор на учебно заведение от общ. Търговище за стриктно спазване на хигиенен и дезинфекционен режим в училището;

- 1 до директор на детска градина от общ. Търговище за осъществяване на контрол при приготвянето на дезинфекционни разтвори. 

   Съставени са 5 акта, от които:

-  1 акт за неправилно приготвен дезинфекционен разтвор в детска градина и неспазване на дезинфекционния режим;

-  4 акта на физически лица за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места от общ. Попово.

     Лабораторен контрол:     

     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

          - 18 броя води за питейно – битови цели по държавен здравен контрол;

          - 4 броя дезинфекционни разтвори и 1 брой биоцид по държавен здравен контрол;

          - определяне факторите на жизнената среда по държавен здравен контрол в 1 обект, като са извършени 4 измервания на шум в околна среда.                                                        

     Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

         1. Изготвяне на списъци и организация във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

         2. Изготвяне на ежеседмична информация за изразходваните количества от предходната седмица, заявка за следващатa седмица от лекарствените продукти Veklury INN- Remdesivir,  две моноклонални антитела Casirivimab и Imdevimab, и Regkirona за лечение на пациенти с КОВИД 19.

         3. Ежеседмично изпращане до главния секретар на МЗ справка в табличен вид относно преминали и хоспитализирани украински граждани.

     

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.