+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 03.06-07.06.2013 Г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 03.06.2013 – 07.06.2013 г.

    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 4 случая на ентероколит;
• 11 на варицела;
• 7 на скарлатина.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени общо 128 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 41 по текущ контрол. 35 от проверките са относно нотифицирани стоки, опасни за здравето на човека – блестящ спрей за коса – произход Испания, изкуствени нокти “OPOOLA” – произход Китай, изкуствени нокти “NAIL ART” – произход Китай, продукт за избелване на зъби “Whiteness perfect”- произход Бразилия, дизайнерски нокти – произход Китай, изкуствени нокти „K. nail” – произход Китай, изкуствени нокти „Ellis Cosmetics” – произход Китай. При извършените проверки в търговската мрежа не са открити цитираните продукти.
  За установени несъответствия със здравните изисквания е съставени 2 акта:
- 1 на едноличен търговец във фризьорски салон за работа с работен разтвор с много висока концентрация;
- 1 на служител в ЦДГ за работа с работен разтвор за дезинфекция на повърхности с ниска концентрация.
  За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 3  предписания:
- на едноличен търговец за спиране реализацията на козметични продукти без етикет на български език;
- на кметове на населени места за извършване на допълнително хлориране на водата от местен водоизточник.
  Дейност по предварителен здравен контрол:
   През периода е извършена 1 инспекция на място и е издадено 1 становище за Държавна приемателна комисия на обект, подлежащ на въвеждане в експлоатация.
  На 2 заседания на Експертния съвет при РЗИ-Търговище са разгледани 6 преписки – 2 за санитарно-охранителна зона, 1 за площадка за изграждане на инсталации и 3 Инвестиционни проекта за реконструкция на канализация.
Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
  Извършени са общо 109 проверки:
 - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои       открити обществени места - 79 обекта с обществено предназначение и 11 лечебни заведения.
 - относно продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 год. са извършени 13 проверки;
 -  във връзка със здравословно хранене на децата  на възраст от 3 до 7 години – 3 проверки;
 -  в ученически столове и бюфети – 3 проверки.
   Наказателна дейност във връзка с констатирани нарушения по спазване изискванията на Закона за здравето:
 - съставен е 1 акт на физическо лице за неспазване изискванията на Наредба №37 за здравословното хранене на учениците.

Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност
   Проведено  е  1 заседание, на което е разгледан 1 болничен лист, издаден от ЛКК, обжалван от РУ „СО“ и насочен към ТЕЛК.

    Лабораторен контрол
  Без отклонения от установените норми са изследваните 34 броя води, от които 25 по държавен здравен контрол и 9 по искане на физически и юридически лица.
  По държавен здравен контрол са изследвани 4 броя дезинфекционни разтвори и 9 броя козметика, а по искане на физически и юридически лица – 2 броя храни.
  Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 3 обекта – 42 на микроклимат, 13 на осветление и 8 на шум.

   Други
 Ученици и родители от СОУ „Васил Левски“ община Опака се запознаха с Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка. Д-р Росица Димитова –регионален координатор на програмата представи опасността от заразяване с Човешки патиломен вирус и ваксинирането, като единствен сигурен метод за превенция.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.