+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.02.2023 г. - 28.02.2023 г.

              Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище

за периода 15.02 до 28.02.2023 година

 

    1.Населени места с въведено режимно водоподаване:

        район  Търговище

-с. Пайдушко - всеки  ден получава вода по 11 часа – високата част на селото

-с. Божурка - всеки ден получава вода по 11 часа – високата част на селото

-с. Копрец - получава вода през ден по 24 часа

-с. Търновца - получава вода през ден по 24 часа

-с. Черковна - получава вода през ден по 24 часа

-с. Горна Кабда - получава вода през ден по 24 часа

-с. Голямо ново - 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Росина - 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Кошничари – получава вода по 12 часа през 36 часа

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг – осигурено водоподаване – от 05:30 ч. до 22:30 часа

-с. Могилец – няма водоподаване

-с. Красноселци - получава вода по 12 часа през 96 часа

-с. Голямо Църквище - получава вода през 360 часа по 24 часа

-с. Първан – няма водоподаване

-с. Камбурово – получава вода през ден по 24 часа

-с. Змейно - получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Птичево – получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Паничино - получава вода 48 часа през 120 часа

-с. Рътлина - получава вода през ден по 24 часа

-с. Великденче - получава вода по 48 часа през 120 часа

-с. Обител – получава вода по 24 часа през 144 часа 

-с. Чернокапци – няма водоподаване

-с. Беломорци - получава вода 24 часа през 48 часа

-с. Церовище – получава вода по 48 часа, през 120 часа

-с. Илийно – всеки  ден получава вода по 4 часа

        район Попово

-с. Конак – получава вода 12 часа през 60 часа – високата част на селото на ул. Ивайло

-с. Априлово – всеки  ден получава вода по 9 часа - регулирано от кмета на населеното място  

-с. Кардам – всеки  ден получава вода по 10 часа – високата част на селото

-с. Долна Кабда – получава вода нерегулирано по 12 часа през 12 часа - високата част на селото

-с. Глогинка – получава вода нерегулирано по 10 часа през 14 часа - високата част на селото

-с. Гърчиново - получава вода нерегулирано по 3 часа през 21 часа

-с. Люблен - получава вода нерегулирано по 5 часа през 19 часа 

        район Антоново

-с. Черни бряг - получава вода всеки ден по 4 часа

-с. Таймище - получава вода сряда и неделя по 2 часа

-с. Коноп – получава вода по 24 часа през 48 часа

    2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 29 броя. 

    3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабденинаселени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 30 броя.

    4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 8 бр.

-с. Кардам – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването- 62,6 mg/l.

-с. Ломци - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването- 65,1 mg/l.

-с. Голямо Ново - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването- 50,7 mg/l.

-с. Мировец - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването- 75,3 mg/l.

-с. Пресяк - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването- 90,7 mg/l.

-с. Буйново - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването- 78,8 mg/l.

-с. Осиково - вкус на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 1,8 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.

-с. Овчарово - не отговаря по показател „Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 15/100 KOE/ml.,“Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 4/100 KOE/ml.

    5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 7 бр.

    6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 2 бр.

-с. Момино - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването- 68,5 mg/l.

-с. Твърдинци - не отговаря по показател „Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 10/100 KOE/ml.,“Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 3/100 KOE/ml.

    7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 2 бр.

    8.От тях не отговаря на изискванията -  2 бр.

-гр. Антоново- чешма „Старата мелница“, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.

-гр. Антоново- „Политинска чешма“, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 бр.

  10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.02 -28.02.2023 г. – 0 бр.

  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

-Предписания   -  4 бр.

-Актове               -  1 бр.

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.