+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ ИНФОРМИРА 27.02.2023 г. - 05.03.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 27.02 до 05.03.2023 г.

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 41 проверки от които: по текущ контрол - 13 броя проверки, 10 броя проверки по тютюнопушене, 5 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 7 броя проверки по ОВП и 4 броя проверки в детски градини и училища по писмо на МЗ за оказване на ОМП и 2 броя проверки по паразитология.

    За периода 27.02.2023г. – 05.03.2023г. са регистрирани: 28 случая на остри респираторни заболявания и  15 случая на остри заразни заболявания.

    Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 141 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 62 проверки са по текущ контрол, 45 са проверките по чл.56, 20 проверки са по чл.54 и чл.55 и 14 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

     По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 3 предписания, от които:

     - 1 предписание до ръководител на експлоатационен район Търговище за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода по микробиологични показатели до крана на крайния потребител в населено място от общ. Търговище;

     - 1 предписание до кмета на община Антоново за уведомяване на населението за влошеното качество на водата по микробиологични показатели от две местни чешми;

     - 1 предписание до директор на учебно заведение от общ. Антоново за осъществяване на контрол при приготвянето на дезинфекционни разтвори. 

      Съставени са 3 акта, от които:

- 1 акт за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Търговище;

- 1 акт за неправилно приготвен дезинфекционен разтвор в учебно заведение от общ. Антоново;

- 1 акт на юридическо лице, собственик на заведение от общ. Попово за допускане на нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места.

      Лабораторен контрол:     

     По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

  - 16 броя води за питейно–битови цели по държавен здравен контрол и 1 проба по заявка на физически и юридически лица;

  - 1 проба козметичен продукт по държавен здравен контрол;

  - измерване на факторите на работната среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект, като са извършени 3 измервания на осветеност.                                

     Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

    1. Изготвяне на списъци и организация във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

    2. Изготвяне на ежеседмична информация за изразходваните количества от предходната седмица, заявка за следващатa седмица от лекарствените продукти Veklury INN- Remdesivir,  две моноклонални антитела Casirivimab и Imdevimab, и Regkirona за лечение на пациенти с КОВИД 19.

    3. Ежеседмично изпращане до главния секретар на МЗ справка в табличен вид относно преминали и хоспитализирани украински граждани.

     

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.