+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.03.2023 г. - 15.03.2023 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище

за периода 01.03 до 15.03.2023 година

 

    1.Населени места с въведено режимно водоподаване:

        район  Търговище

-с. Пайдушко - получава вода по 11 часа на ден

-с. Божурка -  получава вода по 11 часа на ден

-с. Горна Кабда - получава вода през ден по 24 часа

-с. Голямо Ново - получава вода по 12 часа на ден

-с. Росина - получава вода по 12 часа на ден

-с. Копрец - получава вода през ден по 24 часа

-с. Търновца - получава вода през ден по 24 часа

-с. Черковна - получава вода през ден по 24 часа

-с. Кошничари-получава вода по 12 часа през 36 часа

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг - получава вода по 17 часа на ден 

-с. Могилец - получава вода по 12 часа през 600 часа

-с. Красноселци - получава вода по 12 часа през 120 часа

-с. Голямо Църквище - получава вода по 48 часа през 360 часа

-с. Първан – без водоподаване

-с. Илийно - получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Паничино - получава вода през ден по 48 часа през 120 часа

-с. Горно Козарево - получава по 24 часа през 96 часа

-с. Обител - получава вода през ден по 48 часа през 120 часа

-с. Чернокапци - без водоподаване

-с. Пъдарино- получава вода по 48 часа през 48 часа

-с. Церовище- получава вода през ден по 48 часа през 120 часа

-с. Плъстина- получава вода през ден по 24 часа през 96 часа

-с. Зелена Морава- получава вода през ден по 48 часа през 48 часа

        район Попово

-с. Конак- недостиг по високата част на селото-получава вода по 12 часа през 60 часа

-с. Априлово- всеки  ден получава вода по 9 часа

-с. Кардам- недостиг по високата част на селото-получава вода по 10 часа на ден

-с. Долна Кабда-недостиг по високата част на селото-получава вода по 12 часа на ден

-с. Глогинка-недостиг по високата част от селото-получава вода по 10 часа на ден

        район Антоново

-с. Черни бряг- получава вода всеки ден по 4 часа

-с. Таймище- осигурено водоподаване сряда и неделя по 2 часа

-с. Коноп- осигурено водоподаване по 24 часа през 48 часа

   2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 23 броя. 

   3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 25 броя.

   4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 4 бр.

-с. Александрово – не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от изпитването -50.8 mg/l; 

-с. Пресиян -вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 2,0 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l;

-с. Петрино–вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 5,4 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l;

-с. Висок – вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 2,4 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l;

    5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 2 бр.

    6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

    7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 3 бр.

    8.От тях не отговаря на изискванията-  3 бр.

-гр. Попово – чешма „Градски парк”- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването - 113 mg/l;

-с. Веренци -  чешма до джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.;

-с. Висок – чешма до джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.;

     9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 бр.

   10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

   11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.03-15.03.2023 г. – 0 бр.

   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-Предписания-  4 бр.

 

 

 

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.