+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 13.03.2023 г. - 19.03.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 13.03 до 19.03.2023 г.

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 41 проверки, от които: по текущ контрол – 12 броя проверки, 12 броя проверки по тютюнопушене, 10 броя по Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 7 броя проверки по ОВП.

    За периода 13.03.2023 г. – 19.03.2023 г. са регистрирани: 30 остри респираторни заболявания и 28 остри заразни заболявания.

    Държавен здравен контрол, обекти и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 82 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 32 проверки са по текущ контрол, 31 са проверките по чл.56, 10 проверки са по чл.54 и чл.55 и 9 са по чл.54 а и чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

    По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 3 предписания:

- 2 до кметове на населени места от община Омуртаг за информиране на населението и допълнително обеззаразяване на водата от местни чешми;

- 1 до отговорно лице за правилно обеззаразяване на питейната вода в населени места от община Омуртаг и недопускане на подаване на питейна вода с повишено съдържание на хлорни препарати. 

   Съставени са 9 акта, от които:

- 3 за работа с нередовна лична здравна документация в студио за маникюр от община Търговище, в търговки обект и заведение за хранене в населено място от община Омуртаг;

- 4 за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места от община Търговище и община Омуртаг;

- 1 за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели в населено място от община Търговище;

- 1 за подаване на питейна вода от централното водоснабдяване на населено място от община Омуртаг с повишено съдържание на хлорни препарати.

    Лабораторен контрол:     

   По Държавен здравен контрол са извършени изследвания на 4 броя води.

   Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

     1. Изготвяне на списъци и организация във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

     2. Ежеседмично изпращане до главния секретар на МЗ справка в табличен вид относно преминали и хоспитализирани украински граждани.

     3. Текущ контрол на обект за неконвенционални методи.

     4. Извършена проверка на аптека – 1 бр.

     5. Участие в заседание в община Търговище относно представяне на анализ на потребностите и обсъждане на предложението за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво в общината.

     6. Участие в комисия за подбор на здравен медиатор в община Търговище.

 

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.