+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация на качеството на питейната вода в област Търговище 15.03.2023 г. - 31.03.2023 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище

за периода 15.03 до 31.03.2023 година

 

    1.Населени места с въведено режимно водоподаване:

        район  Търговище

-с. Пайдушко - всеки  ден получава вода по 11 часа – високата част на селото

-с. Божурка - всеки ден получава вода по 11 часа – високата част на селото

-с. Копрец - получава вода през ден по 24 часа

-с. Търновца - получава вода през ден по 24 часа

-с. Черковна - получава вода през ден по 24 часа

-с. Горна Кабда - получава вода през ден по 24 часа

-с. Голямо ново - 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Росина - 12 часа получава вода, 12 часа няма

-с. Кошничари - получава вода по 12 часа през 36 часа

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг - осигурено водоподаване – от 05:30 ч. до 22:30 часа

-с. Могилец - получава вода по 12 часа през 600 часа

-с. Красноселци - получава вода по 12 часа през 120 часа

-с. Голямо Църквище - получава вода през 408 часа по 48 часа

-с. Първан - няма водоподаване

-с. Паничино - получава вода  по 48 часа през 336 часа

-с. Плъстина - получава вода  по 24 часа през 96 часа

-с. Рътлина - получава вода по 72 часа през 72 часа

-с. Обител - получава вода по 48 часа през 120 часа 

-с. Чернокапци - няма водоподаване

-с. Церовище - получава вода по 48 часа през 120 часа

-с. Илийно - получава вода през ден по 24 часа

-с. Козма Презвитер - получава вода по 48 часа през 192 часа 

-с. Горно Козарево - получава вода по 24 часа през 96 часа

-с. Тъпчилещово - получава вода през ден по 24 часа

-с. Зелена Морава - получава вода по 48 часа през 48 часа

        район Попово

-с. Конак - получава вода по 12 часа през 60 часа – високата част на селото на ул. Ивайло

-с. Априлово - всеки  ден получава вода по 9 часа - регулирано от кмета на населеното място  

-с. Кардам - всеки  ден получава вода нерегулирано по 10 часа – високата част на селото

-с. Долна Кабда - получава вода нерегулирано по 12 часа през 12 часа - високата част на селото

-с. Глогинка - получава вода нерегулирано по 12 часа през 12 часа - високата част на селото

-с. Гърчиново - получава вода нерегулирано по 3 часа през 21 часа – гравитачна зона

        район Антоново

-с. Черни бряг - получава вода всеки ден по 4 часа

-с. Коноп – получава вода по 24 часа през 48 часа

    2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 9 броя. 

    3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабденинаселени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 14 броя.

   4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 3 бр.

-кв. Невски - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването- 66 mg/l.

-с. Горско село - вкус на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 1,7 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.

-кв. Сеячи - вкус на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 1,62 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.

   5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 1 бр.

   6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.

   7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0 бр.

   8.От тях не отговаря на изискванията -  0 бр.

   9.  Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 бр.

 10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

 11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.03 -31.03.2023 г. – 0 бр.

 12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

-      Предписания-  2 бр.

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.