+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 18.04.2023 г. - 21.04.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 18.04 до 21.04.2023 г.

   Противоепидемична дейност:

   Инспекторите извършиха общо 67 проверки от които: по текущ контрол -22 броя проверки, 19 броя проверки по тютюнопушене, 15 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 2 проверки паразитологичен контрол, насочена проверка ОМП 2  и 7 броя проверки по ОВП.

   За периода 17.04.2023г. – 23.04.2023г. са регистрирани: 24 случая на остри респираторни заболявания и  50 случая на остри заразни заболявания.

   Ежегодно, през последната седмица на месец април държавите от Европейския регион на СЗО отбелязват Европейската имунизационна седмица. В рамките на инициативата се организират различни мероприятия за повишаване информираността на обществото относно значението на имунизациите. През 2023г. Европейската имунизационна седмица е насочена към необходимостта от подобряване на ваксинационния обхват поради отчетения спад в имунизациите по време на пандемията от COVID-19. 

  Логото на седмицата е: „Всяка доза има значение“.

  Всички ОПЛ в областта са информирани за инициативата. Осигурени са им необходимите количества ваксини за обхващане на подлежащите по възраст и вид лица със задължителните по Имунизационен календар на Република България имунизации.

     Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:  

      По систематичен контрол са извършени общо 97 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 46 проверки са по текущ контрол, 30 са проверките по чл.56, 16 проверки са по чл.54 и чл.55 и 5 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

      По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 6 предписания:

      - 1 предписание до ръководител ЕР-Омуртаг за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на подаваната питейна вода в един от пунктовете за пробонабиране на града;

      - 2 предписания до Директора на учебно заведение от общ. Търговище за засилване на контрола при приготвяне на дезинфекционни разтвори и за извършване на ремонт в санитарни възли в училището;

      - 1 предписание на Директор на ДГ от общ. Търговище за осигуряване на замрежване на отваряемите прозорци;

      - 1 предписание на собственик на бръснарски салон от общ. Омуртаг за осигуряване на топла течаща вода;

      - 1 предписание за спиране реализацията на метални изделия – обеци и пръстени, за които не са представени документи гарантиращи безопасността на предлаганите метални изделия съгласно т.27 от Приложение XVII, касаеща забраната за употребата на никел към Регламент (ЕО) 1907/2006година. 

     Съставени  са 2 акта на работещи в салон за маникюр от общ. Търговище и бръснарски салон от общ. Омуртаг за работа с нередовна лична здравна документация.

     Лабораторен контрол:     

     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

     -  9 броя води за питейно – битови цели по държавен здравен контрол и 1 брой вода по искане на физически и юридически лица;

     -  5 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол.

     Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

    1. Изготвяне на списъци и организация, във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

    2. Качена информация на сайта на РЗИ-Търговище за свободни работни места на специализанти в МБАЛ-Търговище АД

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.