+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 24.04.2023 г. - 28.04.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 24.04 до 28.04.2023 г.

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 44 проверки от които: по текущ контрол - 16 броя проверки, 12 броя проверки по тютюнопушене, 8 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 1 проверка паразитологичен контрол и 7 броя проверки по ОВП.

    За периода 24.04.2023 г. – 30.04.2023 г. са регистрирани: 22 случая на остри респираторни заболявания и  42 случая на остри заразни заболявания.

     Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 141 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 53 проверки са по текущ контрол, 46 са проверките по чл.56, 26 проверки са по чл.54 и чл.55 и 16 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

     По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 3 предписания, от които:

   - 1 предписание до ръководител ЕР-Омуртаг за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на подаваната питейна вода в населено място от община Търговище,

   - 1 предписание до Директор на ДГ от населено място в общ. Антоново за осигуряване на биоциден препарат в срок на годност;

   - 1 предписание на маникюрист от общ. Търговище за спиране реализацията на лакове за нокти с изтекъл срок на годност. 

      Съставени  са 6 акта, от които:

   - 4 за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене на посетители в игрални зали от общ. Търговище;

   - 1 за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Търговище;

   - 1 на сервитьор в заведение от общ. Търговище за работа без лична здравна документация.

      Лабораторен контрол:     

      По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

      - 8 броя води за питейно – битови цели по държавен здравен контрол и 1 брой вода по искане на физически и юридически лица;

      - 3 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;

      - 4 броя козметични продукти по държавен здравен контрол.

    Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

        1. Изготвяне на списъци и организация, във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

        2. Проверка на една аптека.

 

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.