+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 02.05.2023 г. - 05.05.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 02.05 до 05.05.2023 г.

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 73 проверки от които: по текущ контрол - 25 броя проверки, 23 броя проверки по тютюнопушене, 17 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 1 тематична проверка и 7 броя проверки по ОВП.

     За периода 01.05.2023г. – 08.05.2023г. са регистрирани: 20 случая на остри респираторни заболявания и  41 случая на остри заразни заболявания.

     В имунизационния кабинет на РЗИ-Търговище, се поставят основни и адаптирани ваксини срещу COVID-19, след предварително записване по телефон. През отчетния период са извършени 3 имунизации в кабинета на РЗИ-Търговище.

      Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

     По систематичен контрол са извършени общо 102 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 33 проверки са по текущ контрол, 30 са проверките по чл.56, 24 проверки са по чл.54 и чл.55 и 15 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

      По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 4 предписания, от които:

     - 1 предписание до ръководител ЕР-Антоново за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на подаваната питейна вода в населени места от община Антоново;

     - 1 предписание до Директор на ДГ от общ. Търговище за осигуряване на топла вода и ремонтни дейности;

     - 1 предписание в козметичен салон за осигуряване на топла вода и вентилация;

     - 1 предписание до Кмета на населено място от общ. Омуртаг за уведомяване на населението за влошеното качество на водата от местна чешма и извършване на допълнително обеззаразяване. 

     Съставени са 2 акта от които:

     - 1 акт на отговорно лице за допускане на нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене на посетители в игрална зала от общ. Търговище;

     - 1 акт за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места от общ. Антоново.

      Лабораторен контрол:     

      По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

        - 10 броя води за питейно – битови цели по държавен здравен контрол;

        -  7 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол.

     Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

        1. Изготвяне на списъци и организация, във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.