+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 09.05.2023 г. - 12.05.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 09.05 до 12.05.2023 г.

   Противоепидемична дейност:

   Инспекторите извършиха общо 50 проверки от които: по текущ контрол -16 броя проверки, 14 броя проверки по тютюнопушене, 11 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 1 проверка по паразитология и 7 броя проверки по ОВП.

   За периода 09.05.2023 г. – 14.05.2023 г. са регистрирани: 20 случая на остри респираторни заболявания и  40 случая на остри заразни заболявания.

   Във връзка с отбелязването на Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН и провеждане на Европейска седмица на изследване за ХИВ, вирусен хепатит В, вирусен хепатит С и сексуално предавани инфекции 15.05.23 – 22.05.23 г., екип на РЗИ извърши безплатни, доброволни и анонимни изследвания за ХИВ, вирусни хепатити В и С и сифилис на 22 лица по време на Традиционния пролетен панаир.

    Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

   По систематичен контрол са извършени общо 76 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 39 проверки са по текущ контрол, 11 са проверките по чл.56, 20 проверки са по чл.54 и чл.55 и 6 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

   По време на осъществявания контрол не са констатирани нарушения.

   Лабораторен контрол:     

   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

    - 10 броя води за питейно – битови цели по държавен здравен контрол и 1 брой вода по искане на физически и юридически лица;

    -   9 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;

    -   6 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица.

    Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

    1. Изготвяне на списъци и организация, във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.