+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 15.05.2023 г. - 19.05.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 15.05 до 19.05.2023 г.

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 51 проверки от които: по текущ контрол -18 броя проверки, 15 броя проверки по тютюнопушене, 6 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 2 проверки по паразитология, 7 броя проверки по ОВП и 3 тематични проверки.

    За периода 15.05.2023 г. – 21.05.2023 г. са регистрирани: 17 случая на остри респираторни заболявания и  34 случая на остри заразни заболявания.

    В имунизационния кабинет на РЗИ-Търговище, се поставят основни и адаптирани ваксини срещу COVID-19, след предварително записване по телефон. През отчетния период е извършена една имунизация в кабинета на РЗИ-Търговище.

    Във връзка с провеждане на Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН и Европейската седмица на изследване за ХИВ , 15.05.23 – 22.05.23 г. екип на РЗИ проведе безплатни, доброволни и анонимни изследвания за ХИВ, вирусни хепатити В и С, сифилис на терен:

-На 15.05.23 г. - ЗЖЛУИ с. Лиляк- 11 лица, домуващи и персонал;

-На 16.05.23 г.- кв. ,,Малчо Малчев‘‘ гр. Търговище, пункт АИППМП Д-р Хашимова- 6 лица;

-На 18.05.23 г. – пункт пред кметството на с. Давидово - 2 лица.

     Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

     По систематичен контрол са извършени общо 234 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 98 проверки са по текущ контрол, 80 са проверките по чл.56, 40 проверки са по чл.54 и чл.55 и 16 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид).

      По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 6 предписания, от които:

     - 2 предписания до Кметове на населени места от общ. Попово и общ. Омуртаг за допълнително обеззаразяване и информиране на населението за влошеното качество на водата от местни чешми, 

     - 1 предписание до отговорно лице в населено място от общ. Антоново за предприемане на мерки за недопускане на подаване на питейна вода с повишено съдържание на остатъчен хлор;

     - 1 предписание до ръководител ЕР –Антоново за установяване на причините за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели в населени места от община Антоново;

     - 1 предписание до управител на магазин за имитационна бижутерия от общ. Търговище за спиране реализацията на имитационна бижутерия поради липса на документация, гарантираща безопасността на предлаганите метални изделия съгласно т.27 от Приложение XVII, касаеща забраната за употребата на никел към Регламент (ЕО) 1907/2006 година;

     - 1 предписание до директор на детско заведение от общ. Антоново за  осигуряване на биоцидни препарати с актуални разрешения за употреба от МЗ. 

      Съставен е 1 акт на отговорно лице от населено място от общ. Антоново за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели.

      Лабораторен контрол:     

      По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

      - 18 броя води за питейно – битови цели и 1 брой минерална вода по държавен здравен контрол;

      - 12 броя дезинфекционни разтвори и 1 брой биоцид по държавен здравен контрол.

     Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

    1. Изготвяне на списъци и организация, във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.