+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 22.05.2023 г. - 26.05.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 22.05 до 26.05.2023 г.

     Противоепидемична дейност:

     Инспекторите извършиха общо 25 проверки от които: по текущ контрол -7 броя проверки, 6 броя проверки по тютюнопушене, 3 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 1 проверка по паразитология, 7 броя проверки по ОВП и 1 тематична проверка.

     За периода 22.05.2023 г. – 28.05.2023 г. са регистрирани: 19 случая на остри респираторни заболявания и  32 случая на остри заразни заболявания.

      В имунизационния кабинет на РЗИ-Търговище, се поставят основни и адаптирани ваксини срещу COVID-19, след предварително записване по телефон.

     Във връзка с провеждане на Международния ден в съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН и Европейска седмица на изследване за ХИВ през периода 22.05.23 – 28.05.23 г. екип на РЗИ проведе безплатни, доброволни и анонимни изследвания за ХИВ, вирусни хепатити В и С, сифилис на терен:

-На 22.05.23 г. – в ДЯ № 2 е взета венозна кръв пожелание  на 15 лица 

-На 23.05.23 г.-  в ЦНСТДБУ и ЦОП взета венозна кръв на 13 домуващи лица

-На 25.05.23 г. – изработени проби на 32 лица за ХИВ по метода  ELISA и 22 лица за сифилис 

-На 26.05.23 г. – изработени проби на 32 лица за ХИВ по метода  ELISA и 34 лица за сифилис

     Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 96 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 36 проверки са по текущ контрол, 28 са проверките по чл.56, 20 проверки са по чл.54 и чл.55 и 12 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

    По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 6 предписания, от които:

        - 3 предписания са до Кметове на населени места от общ. Омуртаг и общ. Антоново за допълнително обеззаразяване и информиране на населението за влошеното качество на водата от местни чешми, 

        - 2 предписания са до ръководител ЕР – Омуртаг и ЕР - Антоново за установяване на причините за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели в населени места от община Омуртаг и община Антоново;

        - 1 предписание е до отговорно лице за почистване на стаи в ученическо общежитие от община Търговище. 

        Съставени са 2 акта, от които:

       - 1акт е на отговорно лице от населено място от общ. Антоново за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели;

       - 1 акт е на сервитьор в заведение от община Попово за продажба на алкохол на непълнолетни лица.

    Лабораторен контрол:     

       По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

       - 9 броя води за питейно – битови цели, 1 брой минерална вода по държавен здравен контрол и 1 брой вода по искане на физически и юридически лица.

    Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

        1. Изготвяне на списъци и организация, във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.