+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ-ИНФОРМИРА 29.05.2023 г. - 02.06.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 29.05 до 02.06.2023 г.

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 70 проверки от които: по текущ контрол - 23 броя проверки, 23 броя проверки по тютюнопушене, 17 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 2 проверки по паразитология и 5 броя проверки по ОВП. 

    За периода 29.05.2023 г. – 04.06.2023 г. са регистрирани: 15 случая на остри респираторни заболявания и  18 случая на остри заразни заболявания.

    В имунизационния кабинет на РЗИ-Търговище, се поставят основни и адаптирани ваксини срещу COVID-19, след предварително записване по телефон.

    Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 161 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 64 проверки са по текущ контрол, 49 са проверките по чл.56, 30 проверки са по чл.54 и чл.55 и 18 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

    По време на осъществявания контрол не за констатирани нарушения са направени 6 предписания, от които:

   - 2 предписания са до ръководител ЕР – Търговище и ЕР– Омуртаг за установяване на причините за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели в населени места от община Търговище и община Омуртаг;

   - 1 предписание е до ръководител ЕР – Попово за недопускане на подаване на питейна вода с повишено съдържание на остатъчна хлор в населени места от общ. Попово;

   - 1 предписание е до отговорно лице в детско заведение от общ. Търговище за осигуряване на топла течаща вода;

   - 1 предписание е за спиране реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност в салон за красота от общ. Търговище;

   - 1 предписание е до отговорно лице за осигуряване на биоциден препарат, отговарящ на здравните изисквания в училище от общ. Омуртаг. 

   Съставени са 3 акта, от които:

   - 2 акта са на отговорни лица от населени места от общ. Търговище и общ. Омуртаг за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели;

   - 1 акт е на сервитьор в заведение от община Попово за продажба на алкохол на непълнолетни лица.

    Лабораторен контрол:     

    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

     - 9 броя води за питейно – битови цели по държавен здравен контрол;

     - 2 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол.

    Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

   1. Изготвяне на списъци и организация, във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.