+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 05.06.2023 г. - 09.06.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 05.06 до 09.06.2023 г.

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 36 проверки от които: по текущ контрол - 11 броя проверки, 13 броя проверки по тютюнопушене, 6 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 1 проверка по паразитология и 5 броя проверки по ОВП. 

    За периода 05.06.2023г. – 11.06.2023г. са регистрирани: 16 случая на остри респираторни заболявания и  28 случая на остри заразни заболявания.

    В изпълнение на задачите по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата от МЗ се организира “Седмица на отворените врати“.

    През периода 19.06.2023 г. – 23.06.2023 г. ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза от специалисти пневмофтизиатри в гр. Търговище, гр. Попово и в гр. Омуртаг. 

    След преглед от лекар-специалист, на лицата, които са в риск ще се провеждат допълнителни изследвания. При откриването на случаи на туберкулоза своевременно ще се предприемат мерки за хоспитализация и лечение. Основната цел е прекъсване на веригата за предаване на инфекцията.

    По време на „Седмицата на отворените врати“ на всеки желаещ се предлага скрининг за риск от туберкулоза чрез анонимна анкета.

    Всеки желаещ да се включи в безплатния скрининг може да го направи:

От 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г.

От 09.00 ч до 11.00 ч в гр. Търговище, бул.“Сюрен“ №1, „МБАЛ-Търговище“ АД, в кабинет № 63: Д-р С. Караджов, Д-р Н. Джин и Д-р С. Манасиев.

От 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г.

От 10.00 ч до 12.00 ч в гр. Омуртаг, в сградата на ,,МБАЛ-Омуртаг‘‘ ЕАД, Отделение по Вътрешни болести: Д-р И. Киселов и ст. м.с. Назифова.

От 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г.

От 8.30 ч.  - до 12.30 ч. в  гр. Попово - в сградата на ,,МБАЛ-Попово‘‘ ЕООД, ет.1, кабинет по ,,Белодробни болести‘‘: Д-р Г. Григоров.

    В имунизационния кабинет на РЗИ-Търговище, се поставят основни и адаптирани ваксини срещу COVID-19, след предварително записване по телефон.

    Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 234 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 107 проверки са по текущ контрол, 77 са проверките по чл.56, 30 проверки са по чл.54 и чл.55 и 20 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

     По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 8 предписания, от които:

     -  4 предписания до отговорни лица от обекти с обществено предназначение за осигуряване на биоциден препарат, отговарящ на здравните изисквания от общините Търговище, Попово и Омуртаг;

     - 2 предписания до кметове на населени места от общ. Омуртаг за обеззаразяване на водата и информиране на населението за влошеното качество на водата от местни чешми;

     - 1 предписание за недопускане на подаване на питейна вода с повишено съдържание на остатъчна хлор в населено място от общ. Търговище;

     - 1 предписание до отговорно лице в училище от община Търговище за спазване на указанията на производителя при приготвяне на дезинфекционни разтвори. 

    Съставен е 1 акт на лице работещо в кухня от община Търговище с нередовна лична здравна документация.

    Лабораторен контрол:     

          По Държавен здравен контрол са направени изследвания на:

          - 16 броя води за питейно – битови цели и 2 броя води от повърхностен водоизточник;

          - 5 броя дезинфекционни разтвори и 1 брой биоцид;

          - 1 брой козметични продукти.

    Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

    1. Изготвяне на списъци и организация, във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.