+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.06.2023 г. - 15.06.2023 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище
за периода 01.06 до 15.06.2023 година

   1.Населени места с въведено режимно водоподаване:

        район  Търговище

-с. Пайдушко - получава вода по 10 часа на ден

-с. Божурка -  получава вода по 10 часа на ден

-с. Голямо Ново - получава вода по 12 часа на ден

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг - получава вода по 17 часа на ден 

        район Попово

-с. Конак- недостиг по високата част на селото-получава вода по 8 часа през 16 часа

-с. Априлово- недостиг по високата част на селото-получава вода по 9 часа на ден

        район Опака

-с. Гърчиново-недостиг в част от селото, получаващо вода от гравитачното водоснабдяване-получава вода по 3 часа на ден

    2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -18 броя. 

    3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 18 броя.

    4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 3 бр.

-с. Илийно- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 21/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 10/100 KOE/ml.

-с. Миладиновци- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от  изпитването - 103 mg/l. 

-с. Маково– вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 4,7 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l

    5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 2 бр.

    6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

    7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 2 бр.

    8.От тях не отговаря на изискванията-  2 бр.

-с. Презвитер Козма – чешма „Буюк пунар“ , не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.

-с. Беломорци – чешма „Кара бунар“ , не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 бр.

  10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.05-15.06.2023 г. – 2 бр.

-Ентероколит         - 2

  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-Предписания    -  4 бр.

-Акт                       -  1 бр.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.