+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на водата в област Търговище 01.07.2023 г. - 15.07.2023 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище

за периода 01.07 до 15.07.2023 година

 

    1.Населени места с въведено режимно водоподаване:

        район  Търговище

-с. Пайдушко - получава вода по 10 часа на ден

-с. Божурка -  получава вода по 10 часа на ден

-с. Голямо Ново - получава вода по 12 часа на ден

-с. Съединение- получава вода по 12 часа на ден

-с. Росина – получава вода по 24 часа през 48 часа

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг - получава вода по 10 часа на ден 

-с. Плъстина- получава вода по 24 часа през 72 часа

-с. Рътлина – получава вода по 24 часа през 96 часа

-с. Малко Църквище – няма водоподаване

-с. Голямо Църквище – получава вода по 24 часа през 120 часа

-с. Козма Презвитер – получава вода по 24 часа през 192 часа

        район Попово

-с. Конак - недостиг по високата част на селото-получава вода по 8 часа през 16 часа

-с. Априлово- недостиг по високата част на селото-получава вода по 9 часа през 15 часа

-       с. Глогинка - недостиг на вода в северната част на селото-получават вода по 10 часа през 14 часа

        район Опака

-с. Гърчиново-недостиг в част от селото, получаващо вода от гравитачното водоснабдяване-получава вода по 3 часа  през 69 часа

-      с. Люблен - недостиг по високата част на селото-получава вода по 2 часа през 22 часа

       район Антоново

-      с. Коноп- получава вода по 24 часа през 72 часа

   2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -11 броя. 

   3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 12 броя.

   4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 3 бр.

-      с. Голямо Соколово - не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от  изпитването – 86,3 mg/l.

-      с. Овчарово (долна махала) – вкус-на хлорни препарати, мирис - неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 1,7 mg/l., при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l.

-      с. Овчарово (горна махала) – вкус-на хлорни препарати, мирис - неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ – 5,3 mg/l., при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l.

    5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 1 бр.

    6. От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

-      с. Съединение - не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 28/100 KOE/ml.

    7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0 бр.

    8. От тях не отговаря на изискванията-  0 бр.

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 бр.

   10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

   11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.07-15.07.2023 г. – 4 бр.

- Ентероколити    - 4 бр.

   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-       Предписания-  2 бр.

-Акт                          -  1 бр.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.