+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 24.07.2023 г. - 28.07.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 24.07 до 28.07.2023 г.

   Противоепидемична дейност:

   Инспекторите извършиха общо 62 проверки, от които: по текущ контрол - 21 броя проверки, 19 броя проверки по тютюнопушене, 10 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 7 броя проверки по ОВП, и 4 тематични проверки /начин на съхранение на биопродукти/. 

    За периода 24.07.2023г. – 30.07.2023г. са регистрирани: 9  случая на остри респираторни заболявания и  4 случая на остри заразни заболявания.

    В имунизационния кабинет на РЗИ-Търговище, се поставят основни и адаптирани ваксини срещу COVID-19, след предварително записване по телефон.

    Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 70 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 36 проверки са по текущ контрол, 13 са проверките по чл.56, 12 проверки са по чл.54 и чл.55 и 9 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

    По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 2 предписания за  правилно дозиране на хлорните препарати при обеззаразяване на водата в плувни басейни от община Попово. 

    Съставени са 3 акта, от които:

- 2 акта са за допускане на нарушаване на пълната забрана за пушене на закрити обществени места от община Търговище;

- 1 акт е на маникюрист от община Търговище за работа с нередовна лична здравна документация.

     Лабораторен контрол:     

     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

       - 14 броя води за питейно – битови цели и води от плувни басейни по държавен здравен контрол.

       - измерване на факторите на работната среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект, като са извършени 12 измервания на осветеност и 18 измервания на микроклимат.

    Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

    1. Изготвяне на списъци и организация, във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

 

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.