+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.07.2023 г. - 31.07.2023 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище

за периода 15.07 до 31.07.2023 година

 

   1.Населени места с въведено режимно водоподаване, съгласно седмичната справка на „В и К“ ООД гр. Търговище  към 31.07.2023 г

        район  Търговище

-с. Пайдушко - получава вода всеки ден от 7.00-12.00 ч. и 17.00-22.00 ч.

-с. Божурка -  получава вода всеки ден от 7.00-12.00 ч. и 17.00-22.00 ч.

-с. Съединение- получава вода по 12 часа на ден

-с. Росина- получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Горна Кабда- получава вода по 48 часа през 24 часа

-с. Пресиян- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Алваново- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Пробуда- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Дългач- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Търновца- получава вода по 12 часа на ден

-с. Черковна- получава вода по 12 часа на ден

-с. Овчарово- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Копрец- получава вода по 12 часа на ден

-с. Драгановец- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Преселец- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Голямо ново- получава вода по 12 часа на ден

-с. Буйново- получава вода по 12 часа на ден

-с. Пресяк- получава вода по 12 часа на ден

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг–осигурено водоподаване на 31.07.2023 г. от 5.30 ч.-9.00 ч. и 16.30 ч.-20.30 ч., осигурено водоподаване от 01.08.2023 г. от 16.30 ч.-20.30 ч.

-с. Рътлина- получава вода по 24 часа през 144 часа

-с. Презвитер Козма- получава вода по 24 часа през 360 часа

-с. Голямо Църквище-без водоподаване

-с. Красноселци- получава вода по 6 часа през 150 часа

-с. Могилец- получава вода по 10 часа през 144 часа

-с. Величка- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Плъстина- получава вода по 24 часа през 72 часа

-с. Врани кон-получава вода по 24 часа през 72 часа

-с. Звездица- получава вода по 24 часа през 72 часа

-с. Птичево-от 01.08.2023 г. осигурено водоподаване  от 16.30 ч.-20.30 ч.

-с. Великденче- от 01.08.2023 г. осигурено водоподаване  от 16.30 ч.-20.30 ч.

-с. Змейно- от 01.08.2023 г. осигурено водоподаване  от 16.30 ч.-20.30 ч.

        район Попово

-с. Конак- без водоподаване абонатите от напорен водоем Арамия- засегнато  население -5 жители

-с. Паламарца-получава вода по 8 часа през 16 часа

-с. Глогинка-получава вода по 10 часа през 96 часа-засегнато население-7 жители

-с. Априлово- получава вода по 9 часа на ден, абонатите на „Керчанска махала“ получават вода по 4 часа на ден 

-с. Еленово- получава вода по 24 часа през 48 часа 

-с. Тръстика- получава вода по 24 часа през 48 часа 

-с. Марчино- получава вода по 12 часа на ден- засегнато население-40 жители

-с. Цар Асен- получава вода по 14 часа през 10 часа 

        район Опака

-с. Гърчиново- получава вода по 12 часа на ден- засегнато население-161 жители

-с. Крепча- получава вода по 14 часа на ден- засегнато население-40 жители

-с. Люблен- получава вода по 2 часа на ден- засегнато население-8 жители

-с. Голямо Градище-получава вода по 14 часа на ден

-с. Горско Абланово- получава вода по 9 часа на ден- засегнато население-3 жители

         район Антоново

-с. Черни бряг- получава вода по 20 часа на ден- засегнато население-30 жители

    2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -16 броя. 

    3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 18 броя.

    4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 1 бр.

-с. Черни бряг– вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 2,6  mg/l., при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l

    5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 4 бр.

    6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

    7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 2 бр.

    8.От тях не отговаря на изискванията-  2 бр.

-кв. Еревиш – „Еревишка чешма“ , не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.

-гр. Попово –чешма градски парк- не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml., по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от  изпитването - 102 mg/l. 

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 бр.

  10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.07-31.07.2023 г. – 1 бр.

-Ентероколит          - 1

  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-Предписания-  3 бр.

 

 

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.