+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 07.08.2023 г. - 11.08.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 07.08 до 11.08.2023 г.

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 15 проверки от които: по текущ контрол - 4 броя проверки, 2 броя проверки по тютюнопушене, 2 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения и 7 броя проверки по ОВП. 

    За периода 07.08.2023г. – 13.08.2023г. са регистрирани: 10 случая на остри респираторни заболявания и  8 случая на остри заразни заболявания.

    В имунизационния кабинет на РЗИ-Търговище, се поставят основни и адаптирани ваксини срещу COVID-19, след предварително записване по телефон.

    На 14 август стартира пореден етап от Националната АНТИСПИН кампания, която е целогодишна инициатива и има за цел да насочи вниманието на обществото към проблема СПИН и да повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално-предавани инфекции. По време на националните и местни кампании се предоставят услуги по безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН и други СПИ, особено на уязвими общности и групи. 

      РЗИ – Търговище  стартира  лятната АНТИСПИН кампания за област Търговище на 15.08.2023 г. със  следните дейности:

-На 16.08.2023г. /сряда/- Безплатни и анонимни изследвания на територията на Басейн ЕТ “Никол-2008- Иван Иванов“ /Искра/, гр. Попово, индустриална зона от 10:00 до 15:00 ч.

-На 17.08.2023г. /четвъртък/- Безплатни и анонимни изследвания на територията  на басейн „РАЙ“, гр. Търговище, местност „Парка“ от 10:00 до 15:00 ч. 

-На 18.08.2023г. /петък /- Безплатни и анонимни изследвания на територията  на басейн „Water magic“, гр. Търговище, местност „Борово око“ от 10:00 до 15:00 ч.

-На 28.08.2023г. /понеделник/- Безплатни и анонимни изследвания на територията  на басейн “Фъц- ММ“ ЕООД, гр. Опака, ул.“Димитър Благоев“ от 10:00 до 15:00 ч.

-На 29.08.2023г. /вторник/- Безплатни и анонимни изследвания на територията на търговски център“Retail Park” , гр. Търговище от 13:00 до 17:00 ч.

 

      На 15.08.23 г. и на 31.08.23 г. в лабораторията на РЗИ, всеки който желае може да си направи безплатно и анонимно изследване за HIV, Хепатит С, Хепатит В и Сифилис.

     Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

     По систематичен контрол са извършени общо 87 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 42 проверки са по текущ контрол, 21 са проверките по чл.56, 16 проверки са по чл.54 и чл.55 и 8 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

     По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 2 предписания, от които:

    - 1 предписание до ръководител ЕР-Омуртаг за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода в населено място в общ. Омуртаг;

    -1 предписание до кмет на община Попово за допълнително обеззаразяване  и информиране на населението за влошеното качество на водата от местна чешма.

    Лабораторен контрол:     

    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

    - 15 броя води за питейно – битови цели по държавен здравен контрол и 4 броя води по искане на физически и юридически лица.

     Регистрация, контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ и извънболнична медицинска помощ,  проверки по жалби във връзка с медицинското обслужване и медико – статистическа информация:

    1. Изготвяне на списъци и организация, във връзка със записване на ден и час на желаещите за ваксиниране лица.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.