+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 14.08.2023 г. - 18.08.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 14.08 до 18.08.2023 г.

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 18 проверки от които: по текущ контрол - 3 броя проверки, 6 броя проверки по тютюнопушене, 1 брой проверка по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 5 броя проверки по ОВП и 3 тематични проверки. 

    За периода 14.08.2023 г. – 20.08.2023 г. са регистрирани: 9 случая на остри респираторни заболявания и  10 случая на остри заразни заболявания.

    В имунизационния кабинет на РЗИ-Търговище, се поставят основни и адаптирани ваксини срещу COVID-19, след предварително записване по телефон.

    На 14 август стартира пореден етап от Националната АНТИСПИН кампания, която е целогодишна инициатива и има за цел да насочи вниманието на обществото към проблема СПИН и да повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално-предавани инфекции. По време на националните и местни кампании се предоставят услуги по безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН и други СПИ, особено на уязвими общности и групи. 

     Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

     По систематичен контрол са извършени общо 68 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 28 проверки са по текущ контрол, 17 са проверките по чл.56, 16 проверки са по чл.54 и чл.55 и 7 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

       По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 4 предписания, от които: 

      - 2 предписания до ръководители ЕР-Попово и Антоново за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода в населени места в общините Попово и Антоново;

      - 1 предписание до кмет от общ. Антоново за  информиране на населението за влошеното качество на водата от местна чешма;

      - 1 предписание за  правилно дозиране на хлорните препарати при обеззаразяване на водата в плувен басейн от община Опака.

      Съставен е 1 акт на отговорно лице за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от община Попово.

      За поредна година експерти от Дирекция „Здравен контрол“ проведоха интерактивно обучение с деца от образователен център в гр. Търговище -  „Лятна академия на  открито“ в парк „Роден кът“.  Децата се включиха в  дискусии, демонстрации и симулационни игри. Инициативата имаше за цел да запознае подрастващите:

- със здравословното хранене и грижата за зъбките; 

- безопасност на движението по пътя;  

- последиците  свързани с употребата на алкохол и тютюневи изделия;

-  развитие на личностните и социални умения.

     Лабораторен контрол:     

     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

     - 11 броя води за питейно – битови цели по държавен здравен контрол и 3 броя води по искане на физически и юридически лица.

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.