+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 04.09.2023 г. - 08.09.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 04.09 до 08.09.2023 г.

   Противоепидемична дейност:

   Инспекторите извършиха общо 39 проверки от които: по текущ контрол - 8 броя проверки, 12 броя проверки по тютюнопушене, 7 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 7 броя проверки по ОВП и 5 тематични проверки. 

   За периода 04.09.2023г. – 10.09.2023 г. са регистрирани: 9 случая на остри респираторни заболявания и  11 случая на остри заразни заболявания.

   В имунизационния кабинет на РЗИ-Търговище, се поставят основни и адаптирани ваксини срещу COVID-19, след предварително записване по телефон.

   Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

   По систематичен контрол са извършени общо 69 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 33 проверки са по текущ контрол, 20 са проверките по чл.56, 10 проверки са по чл.54 и чл.55 и 6 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

   По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения е направено 1 предписание до ръководител ЕР-Омуртаг за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода в населено място в община Търговище.    

    Съставен е 1 акт на отговорно лице за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели до крана на крайния потребител в населени места от община Омуртаг.  

    Лабораторен контрол:     

    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

    - 11 броя води за питейно – битови цели по държавен здравен контрол и 1 брой води по искане на физически и юридически лица;

    -  3 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол.

 

 

 

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.