+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Изпълнение на дейности по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г.

      В изпълнение на дейностите по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 година, РЗИ-Търговище стартира провеждане на проучване за оценка на обемната активност на радон в обществени сгради – детски градини в област Търговище. 

            Какво е радон?

            Радонът е естествен радиоактивен газ, който се образува при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха. Радонът бързо се разпада на радиоактивни частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха.

             Как радонът влиза в сградите?

             Радонът може да се придвижва на големи разстояния в почвата, достига до повърхността и въздуха и прониква в сградата чрез:

    - основата на сградата – през пукнатини в пода;   

    - кухини във вътрешните стени;

    - канали; 

    - водопроводната мрежа;

    - строителни материали;

    - вода

             Радонът може да бъде намален чрез редовно проветряване на помещенията.

             Защо е важно да се изследва радон в сгради?

      Във въздуха радонът бързо се разпада на частици, които се вдишват и се отлагат по дихателните пътища, което може да доведе до сериозно увреждане на здравето.

      Единствения начин да се разбере каква е концентрацията на радон в сграда, е провеждането на специализирано изследване чрез поставяне на детектори. То се извършва във всички обитаеми помещения на и под първо ниво на сградата. Детекторът не е опасен. Той не излъчва йонизиращо лъчение или друг вид лъчение. Детекторът измерва част от естествения радиационен фон.

      Детекторите се обработват в лаборатория за изпитване «Радон» в Национален център по радиобиолигия и радиационна защита гр. София.

      Всички родителите и учителите ще бъдат запознати с резултатите след приключване на проучването.

       Повече информация за радона може да получите на:

       https://www.mh.government.bg

       www.radon.bg

       https://ncrrp.org/bg

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.