+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 06.11.2023 г. - 10.11.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 06.11 до 10.11.2023 година

     Противоепидемична дейност:

     Инспекторите извършиха общо 52 проверки от които: по текущ контрол - 16 броя проверки, 15 броя проверки по тютюнопушене, 13 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 7 броя проверки по ОВП и 1 тематична проверка. 

     За периода 06.11.2023 г. – 12.11.2023 г. са регистрирани: 25 случая на остри респираторни заболявания и  31 случая на остри заразни заболявания.

     Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 – Дирекция Надзор на заразните болести.

     В област Търговище безплатно прилагане на ваксини срещу COVID - 19 се извършва : 

      -от всички ОПЛ на лицата от пациентските си листи;

      - в имунизационен кабинет в РЗИ – Търговище, на лица, които не са упражнили правото си на избор на общопрактикуващ лекар и временно пребиваващи в област Търговище;

      В имунизационния кабинет на РЗИ – Търговище, след предварително записване на тел: 0601/6 40 01 ще се поставят  ваксини  срещу COVID - 19  на лица без избран личен лекар.

       Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

       По систематичен контрол са извършени общо 109 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 35 проверки са по текущ контрол, 34 са проверките по чл.56, 24 проверки са по чл.54 и чл.55 и 16 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

      По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 2 предписания от които: 

      - 1 предписание до Директор на детска градина в гр. Попово за осигуряване на водно промиване в санитарен възел към обекта;

      - 1 предписание  за спиране реализацията на козметични продукти и детергенти  без етикети на български език в смесен магазин в гр. Омуртаг . 

      Съставени са 3 акта:

      - 1 акт на физическо лице предлагащо за продажба детергенти внос от трети страни без задължителната информация на български език в щанд за търговия с детергенти в гр. Омуртаг;

      - 1 акт на физическо лице предлагащо за продажба козметични продукти внос от трети страни без задължителната информация на български език в щанд за търговия с козметични продукти в гр. Омуртаг;

      - 1 акт на физическо лице от гр. Търговище, за нарушаване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места.

       Лабораторен контрол:     

       По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

       - 15 броя води с 20 химични и 10 микробиологични изследвания по ДЗК на вода в пункт на РЗИ.

  

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.