+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 13.11.2023 г. - 17.11.2023 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 13.11 до 17.11.2023 година

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 64 проверки от които: по текущ контрол - 21 броя проверки, 27 броя проверки по тютюнопушене, 8 броя проверки по  Закона за управление на отпадъците в лечебни заведения, 7 броя проверки по ОВП и 1 проверка по паразитология. 

    За периода 13.11.2023 г. – 19.11.2023 г. са регистрирани: 26 случая на остри респираторни заболявания и  35 случая на остри заразни заболявания.

    Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 – Дирекция Надзор на заразните болести.

    В област Търговище безплатно прилагане на ваксини срещу COVID - 19 се извършва : 

-   от всички ОПЛ на лицата от пациентските си листи;

-   в имунизационен кабинет в РЗИ – Търговище, на лица, които не са упражнили правото си на избор на общопрактикуващ лекар и временно пребиваващи в област Търговище;

     В имунизационния кабинет на РЗИ – Търговище, след предварително записване на тел: 0601/6 40 01 ще се поставят  ваксини  срещу COVID - 19  на лица без избран личен лекар.

     Информираме Ви, че от 17.11.2023 година всички лица, регистрирани като потвърден случай на COVID-19, както и техните контактни лица не се поставят под задължителна изолация. Решението е обнародвано в брой 96 от 17.11.2023 г. на ДВ.

     Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 156 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 56 проверки са по текущ контрол, 54 са проверките по чл.56, 34 проверки са по чл.54 и чл.55 и 12 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен  оксид). 

    За констатирани нарушения по време на осъществявания контрол са направени 2 предписания, от които:

 - 1 предписание до отговорно лице стопанисващо ведомствен водоизточник от община Търговище за предприемане на мерки за постигане качество на водата съответстваща на нормативните изисквания;

 - 1 предписание за спиране реализацията на козметични продукти и детергенти  без етикет на български език предлагани за продажба на открит щанд в град Омуртаг.

     Лабораторен контрол:     

     По държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

      - 11 броя води за питейно – битови цели по държавен здравен контрол и 6 броя  води по искане на физически и юридически лица;

      -   2 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;

      - измерване на факторите на работната среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект, като са извършени 39 измервания на осветеност.

      Медицински дейности:

    1.Проверка на аптека във връзка с препратена от РЗОК-Търговище жалба на гражданин.

    2.Проверка по Наредба №3 от 5 април 2019 г.  в „МБАЛ-Търговище“ АД в отделение по психиатрия, спешно отделение, ТЕЛК и отделение по психиатрия към „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД за субсидиране на лечебните заведения.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.