+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на водата в област Търговище 15.11.2023 г. - 30.11.2023 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
област Търговище за периода 15.11 до 30.11.2023 година

    1.Населени места с въведено режимно водоподаване, съгласно седмичната справка на „В и К“ ООД гр. Търговище  към 30.11.2023 г.

        район  Търговище

-с. Пайдушко - получава вода всеки ден от 7.00-12.00 ч. и 17.00-22.00 ч.

-с. Божурка -  получава вода всеки ден от 7.00-12.00 ч. и 17.00-22.00 ч.

-с. Съединение- получава вода по 12 часа на ден

-с. Росина- получава вода по 24 часа през 48 часа

-с. Горна Кабда- получава вода по 48 часа през 24 часа

-с. Алваново- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Пробуда- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Търновца- получава вода по 12 часа на ден

-с. Черковна- получава вода по 12 часа на ден

-с. Копрец- получава вода по 12 часа на ден

-с. Драгановец- получава вода по 9 часа на ден

-с. Голямо ново- получава вода по 14 часа на ден

-с. Кошничари- получава вода по 12 часа през 24 часа

-с. Пролаз-получава вода по 48 часа през 120 часа

        район Омуртаг

-гр. Омуртаг–осигурено водоподаване през 3 дни от 16.30 ч.-22.30 ч.

-с. Презвитер Козма- получава вода по 24 часа през 1032 часа

-с. Красноселци- получава вода по 6 часа през 840 часа

-с. Могилец- без водоподаване

-с. Чернокапци- без водоподаване

-с. Обител- получава вода по 24 часа през 168 часа

-с. Тъпчилещово- получава вода по 24 часа през 24 часа

-с. Петрино- получава вода по 48 часа през 192 часа

-с. Висок- получава вода по 48 часа през 192 часа

        район Попово

-с. Осиково- нарушено водоподаване

-с. Гагово-нарушено водоподаване

-с. Долна Кабда-на режимно водоподаване по 24 часа през 48 часа-засегнато население 58 жители от 116

-с. Марчино-получава вода по 4 часа на ден-засегнато население 20 жители от 45, 3 абоната без водоподаване

-с. Цар Асен- получава вода по 36 часа през 12 часа 

-с. Заветно- получава вода  по 120 часа през 336 часа

        район Опака

-с. Гърчиново- нарушено водоподаване

-с. Люблен- нарушено водоподаване

-с. Горско Абланово- нарушено водоподаване

         район Антоново

-с. Черни бряг- получава вода по 15 часа на ден- засегнато население-40 жители от 103

-с. Черна вода-- получава вода по 24 часа през 72 часа

-с. Таймище- получава вода по 12 часа през 24 часа

-с. Орач-недостиг на вода по високите части на селото- засегнато население -35 жители от 78

    2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -25 броя. 

    3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 32 броя.

    4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 4 бр.

-с. Драгановец-вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 1,5 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l

-с. Александрово- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от  изпитването – 62,3 mg/l.

-с. Берковски-вкус-на хлорни препарати, мирис- неприемлив за потребителя, „остатъчен свободен хлор“ - 1,6 mg/l.,при стойност и допуск на показателя 0,3-0,4 mg/l

-с. Миладиновци- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя  <50 mg/l, резултат от  изпитването – 110 mg/l. 

    5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 0 бр.

    6.От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

    7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 1 бр.

    8.От тях не отговарят на изискванията - 1 бр.

-с. Долец–  чешма до казаните, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml

    9.Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 бр.

  10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.11-30.11.2023 г. – 3 бр.

-Ентероколити       - 1

-Колиентерити      - 2

които няма причинна връзка с качествата на водата.

  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-Предписания-  3 бр.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.