+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 05.02.2024 г. - 11.02.2024 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 05.02 до 11.02.2024 година

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 63 проверки: 17 текущи, 16 по тютюнопушене, 7 по ЗУО, 7 - ежеседмичен мониторинг на ОВП, 4 по паразитология в ДЗ, 4 – насочена – Грип и ОРЗ в детски заведения и училища, 5 – комплексна с ДЗК и 3 – насочена – МПР.

     Регистрираните ОРЗ за отчетната седмица са 127,75‰ върху наблюдаваното сентинелно население на 10 000 души, при средно за страната 131,92‰.

     За периода 05.02.2024 г. – 11.02.2024 г. са регистрирани: 47 остри респираторни заболявания и  58 остри заразни заболявания.

     В имунизационния кабинет на РЗИ – Търговище, след предварително записване на тел: 0601/6 40 01 се поставят  основни и адаптирани ваксини  срещу COVID - 19  на лица без избран личен лекар.

     Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 159 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 77 проверки са по текущ контрол, 38 са проверките по чл.56, 32 проверки са по чл.54 и чл.55 и 12 са по чл.54 а, чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

    По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 6 предписания, от които:

- 2 за спиране реализацията на козметични продукти и детергенти без етикети на български език в обект в гр. Антоново;

- 2 до технически ръководител експлоатационен район Търговище за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода в населени места в община Търговище;

- 1 до отговорното лице в населено място от община Омуртаг за предприемане на мерки за недопускане  на подаването на питейна вода  с повишено съдържание на остатъчен хлор;

- 1 до управител на хотел в община Попово за осигуряване на биоциден препарат с актуално разрешително от МЗ. 

     Съставени са 2 акта на отговорни лица за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места в община Търговище. 

     Лабораторен контрол:     

  По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

      - 23 броя води за питейно – битови цели по държавен здравен контрол;

      -  6 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол.

     Медицински дейности:

-   Проверка на отчетите по НППМДЗ, проверка в „МБАЛ-Търговище“ АД по НППМДЗ, изготвяне на протоколи за резултатите от проверката и изпращане в МЗ;

-   Изготвяне на информация относно регистрацията и пререгистрацията на ЛЗИБМП за сайта на РЗИ;

-   Обработване и въвеждане на годишни отчети от ЛЗБП и ЛЗИБП.

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.