+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 19.02.2024 г. - 25.02.2024 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 19.02 до 25.02.2024 година

    Противоепидемична дейност:

    Инспекторите извършиха общо 67 проверки: 19 текущи, 19 по тютюнопушене, 7 по ЗУО, 7 - ежеседмичен мониторинг на ОВП, 3 по паразитология в ДЗ и 12 – насочена – МПР.

     Регистрираните ОРЗ за отчетната седмица са 92,42‰ върху наблюдаваното сентинелно население на 10 000 души, при средно за страната 98,11‰.

     За периода 19.02.2024 г. – 25.02.2024 г. са регистрирани: 34 остри респираторни заболявания и  48 остри заразни заболявания.

     В имунизационния кабинет на РЗИ – Търговище, след предварително записване на тел: 0601/6 40 01 се поставят  основни и адаптирани ваксини  срещу COVID - 19  на лица без избран личен лекар.

     Държавен здравен контрол на обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:

    По систематичен контрол са извършени общо 146 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 59 проверки са по текущ контрол, 45 са проверките по чл.56, 28 проверки са по чл.54 и чл.55 и 14 са по чл.54 а, чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид). 

    По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 2 предписания:

- 1 до директор на детско заведение от община Търговище за осигуряване на биоциден препарат за дезинфекция с актуално разрешение от МЗ;

- 1  на отговорно лице за преустановяване подаването на питейна вода с повишено съдържание на хлорни препарати в населено място от община Търговище.

     Лабораторен контрол:     

  По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:

      - 15 броя води за питейно – битови цели по държавен здравен контрол и 1 брой вода по искане на физически и юридически лица;

      -  4 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;

  -  измерване на факторите на работната среда по искане на физически и юридически лица в 1 обект.

 

     Медицински дейности:

-   Проверки на аптеки – 5 броя;

 

 

 

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.