+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 15.07-19.07.2013 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 15.07.2013 – 19.07.2013 г.

    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 2 случая на ентероколит;
• 1 на шигела флекснер;
• 1 на лаймска борелиоза.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени общо 63 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 36 са по текущ контрол.
  За установени несъответствия със здравните изисквания са съставени 3 акта:
 - на търговец за търговия с очила за корекция на зрението на Промишлен пазар;
 - на търговец за търговия с обувки втора употреба;
 - на водомайстор за подаване в потребителската мрежа на вода от централно водоснабдяване с лоши микробиологични показатели;
  За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 4  предписания:
 - 2 на кметове на населени места за извършване на допълнително хлориране на водата от местни водоизточници с установени влошени микробиологични показатели;
 - 1 на търговец за спиране реализацията на очила за корекция на зрението;
 - 1 на търговец за спиране реализацията на обувки втора употреба.
Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
  Извършени са общо 58 проверки:
 - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои       открити обществени места - 38 обекта с обществено предназначение и 12 лечебни заведения.
 - относно продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 год. са извършени 6 проверки.
 - 2 във връзка със здравословно хранене на децата  на възраст от 3 до 7 години.

Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност
 Проведено е 1 заседание, на което е разгледан 1 протокол за помощни средства, обжалван от Д “СП“ и насочен към ТЕЛК.

    Лабораторен контрол
  Без отклонения от установените норми са изследваните 26 броя води,  от които 2 по  държавен здравен контрол  и 24 по искане на физически и юридически лица.
  По държавен здравен контрол са изследвани  3 броя дезинфекционни разтвори и 2 броя козметика.
 Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 2 обекта – 18 на микроклимат и 3 на осветление. 


 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.